Необігові (необоротні) активи

Необігові (необоротні) активи – матеріальні, нематеріальні (в т. ч. фінансові) ресурси, термін використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл). До Н.(н.) а. відносять основні засоби, інші Н.(н.) а., нематеріальні активи, незавершене будівництво, довготермінові фінансові інвестиції, довготермінову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Необігові (необоротні) активи