Необігові (необоротні) активи

Необігові (необоротні) активи – матеріальні, нематеріальні (в т. ч. фінансові) ресурси, термін використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл). До Н.(н.) а. відносять основні засоби, інші Н.(н.) а., нематеріальні активи, незавершене будівництво, довготермінові фінансові інвестиції, довготермінову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи.
Необігові (необоротні) активи - Економічний словник


Необігові (необоротні) активи