Узагальнюючий урок з теми “Коливання й хвилі”

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2-й семестр

Коливання й хвилі

УРОК 14/36

Тема. Узагальнюючий урок з теми “Коливання й хвилі”

Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал та з метою поступової підготовки до перевірки знань, класу можна запропонувати завдання у формі тестів з однією правильною

відповіддю. Причому ці тести учням пропонують для обговорення без оцінювання. Це надає можливість для встановлення оперативного зворотного зв’язку й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого немає страху одержати погану оцінку. Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. Підвішений на нитці вантаж здійснює малі коливання.

А) Чим довша нитка, тим менший період коливань.

Б) Частота коливань залежить від

маси вантажу.

Г) Коли вантаж проходить положення рівноваги, швидкість вантажу максимальна.

Д) Коли вантаж віддаляється від положення рівноваги, потенціальна енергія вантажу зменшується.

2. На рисунку показано, як коливаннями руки можна створити поздовжні хвилі розрідження й стиску в пружині.

 Узагальнюючий урок з теми Коливання й хвилі

А) Поздовжні хвилі можуть поширюватися тільки в газах.

Б) Частинки середовища під час коливань зміщуються в напрямку, перпендикулярному до напрямку поширення хвилі.

В) Поздовжні хвилі можуть поширюватися в будь-якому середовищі.

Г) Частота хвилі v =  Узагальнюючий урок з теми Коливання й хвилі?.

3. На рисунку показано, як коливаннями руки можна створити поперечні хвилі в шнурі.

 Узагальнюючий урок з теми Коливання й хвилі

А) Поперечні хвилі можуть поширюватися тільки у твердих тілах.

Б) Поперечні хвилі являють собою стиски і розрідження, що чергуються.

В) Частинки середовища під час коливань зміщуються уздовж напрямку поширення хвилі.

Г) Швидкість поширення хвилі  Узагальнюючий урок з теми Коливання й хвилі = ?/v.

4. Ємність конденсатора коливального контуру збільшили в 3 рази, а з котушки контуру вийняли сердечник, внаслідок чого її індуктивність зменшилася в 48 разів. У скільки разів змінився період вільних електромагнітних коливань у контурі?

А) Зменшився у 12 разів.

Б) Зменшився в 4 рази.

В) Збільшився в 4 рази.

Г) Збільшився у 12 разів.

5. Під час вільних незатухаючих електромагнітних коливань у контурі, що складається з котушки індуктивності 40 мГн і конденсатора електроємністю 1 мкФ, максимальна напруга на конденсаторі дорівнює 60 В. Визначте максимальну силу струму в котушці.

А) 0,15 А.

Б) 0,3 А.

В) 9,5 А.

Г) 12 А.

6. Підвішений на пружині вантаж здійснює малі коливання у вертикальному напрямку.

А) Чим більша твердість пружини, тим більший період коливань.

Б) Період коливань вантажу залежить від амплітуди.

В) Чим менша маса коливного вантажу, тим більший період коливань.

Г) Швидкість вантажу змінюється з часом періодично.

7. Визначте довжину електромагнітної хвилі у вакуумі, якщо частота хвилі 500 МГц.

А) 1,5 см.

Б) 6 см.

В) 15 см.

Г) 60 см.

8. Теорію електромагнітних явищ розробив англійський фізик Дж. Максвелл у другій половині XIX століття.

А) Максвелл припустив, що світло – це різновид електромагнітних хвиль.

Б) Електромагнітні хвилі, передбачені Максвеллом, виявив дослідним шляхом англійський фізик Майкл Фарадей.

В) Максвелл припустив, що постійні електричне й магнітне поля, взаємно породжуючи одне одного, можуть поширюватися в просторі у вигляді електромагнітних хвиль.

Г) Електромагнітні хвилі можуть випромінюватися тільки частинками у стані спокою або рухомими рівномірно зарядженими частинками.

9. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі.

А) Швидкість хвилі періодично змінюється.

Б) Електромагнітна хвиля є поздовжньою хвилею.

В) Магнітне поле електромагнітної хвилі періодично змінюється.

Г) Електричне поле хвилі напрямлене у бік її поширення.

Домашнє завдання

Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми “Коливання й хвилі”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Узагальнюючий урок з теми “Коливання й хвилі” - Плани-конспекти уроків по фізиці


Узагальнюючий урок з теми “Коливання й хвилі”