Норма прибутку

Норма прибутку – відношення додаткової вартості до всього авансованого капіталу (до суми постійного і змінного капіталу), виражене у відсотках.

Н. п. показує рівень прибутковості підприємства, ступінь самозростання капіталу загалом, тому капітал вкладається насамперед у галузі з вищою Н. п., яка є однією з рушійних сил виробництва. Такими галузями на сучасному етапі НТР є наукомісткі галузі промисловості, у США до 60% інвестицій у 80-90-ті спрямовувалося на їх розвиток. Н. п. завуальовує джерела прибутку і фактори його зростання, оскільки

складається враження, що прибуток створюється всім авансованим капіталом, а не лише працею (управлінською, науковою, виробничою та ін.), і синергічним ефектом, що виникає у процесі взаємодії людини з іншими елементами продуктивних сил. Н. п. залежить від норми додаткової вартості (прямо пропорційно), органічної будови капіталу (обернено пропорційно), від швидкості обороту капіталу (прискорення обороту капіталу збільшує Н. п.), від економії елементів постійного капіталу та зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці; економії на витратах, пов’язаних із підвищенням рівня концентрації
виробництва тощо; зниженні цін на сировину (при торгівлі із слаборозвиненими країнами); подовження тривалості робочого дня та підвищення інтенсивності праці, інших факторів. У результаті міжгалузевої конкуренції відбувається переливання капіталу між галузями (здебільшого в межах міжгалузевих концернів і державних інвестицій), вирівнювання Н. п. і утворення середнього прибутку. Н. п. також залежить від типів і форм власності, здатності суб’єктів господарювання впливати на процеси ціноутворення, від державного регулювання економіки, участі підприємств, фірм, компаній у міжнародному поділі праці та ін. Найвищу Н. п. отримують монополістичні (у т. ч. олігополістичні) підприємства, оскільки Ті джерелами є праця найкваліфікованішої та освіченої робочої сили, зосередженої на цих підприємствах, привласнення через механізм цін частини прибутків, створених найманими працівниками на дрібних і середніх підприємствах, дискримінація в оплаті робочої сили на філіалах ТНК за кордоном та ін. У сфері тіньової економіки найвищою Н. п. є у сфері наркобізнесу, незаконної торгівлі ліками.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Норма прибутку - Економічний словник


Норма прибутку