Прості речовини. Кисень. Залізо

Тема 2

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ

Урок 33

Тема. Прості речовини. Кисень. Залізо

Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й неметали; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про метали й неметали на прикладі властивостей кисню і заліза; повторити основні правила складання хімічних формул і хімічних рівнянь, правила обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Форми

роботи: гра-аукціон.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

Учні в класі об’єднуються в чотири команди для спільної роботи, кожна команда обирає капітана.

Сьогодні урок проводиться у формі гри-аукціону з теми “Прості речовини метали й неметали”. Кожне завдання сьогоднішньої гри оцінюється різною кількістю аурумчиків. Завдання будуть як групові (для всієї команди), так і індивідуальні (для кожного члена команди). Відповіді кожного учня заноситимуться до протоколу і додаватимуться до

загального банку команди. Команда, що збере найбільшу кількість аурумчиків, стане переможцем нашої гри.

Наприкінці уроку ми підрахуємо банк кожного учня і переведемо в оцінку. Гра складається з п’яти лотів.

Ціна відповідей у лотах:

Лот 1 “Бліц-турнір”: кожне питання – 1 Au.

Лот 2 “Сім бід – один одвіт”: повна відповідь – 7 Au.

Лот 3 “У гостях у Барона Мюнхаузена”: повна відповідь – 5 Au.

Лот 4 “один за всіх”: кожна схема – 2 Au.

Лот 5 “Гонка за лідером”: кожне рівняння – 2 Au.

II. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок

Лот 1 “Бліц-турнір”

Гравці кожної команди по черзі відповідають на запитання вчителя. За правильну відповідь гравець одержує 1 Au. Якщо відповідь неправильна, право відповіді переходить до іншої команди. Асистент веде особистий залік відповідей гравців. Кількість питань повинна відповідати кількості гравців.

Питання “Бліц-турніру”

– В якому періоді знаходиться хімічний елемент Оксиген? (У ІІ періоді)

– Відносна атомна маса Феруму? (56)

– Яку молекулярну формулу має проста речовина кисень? (O2)

– В якій групі знаходиться хімічний елемент Ферум? (У VIII побічній)

– До елементів якого типу належить Оксиген? (До неметалів)

– Як називаються продукти взаємодії простих речовин з киснем? (Оксиди)

– Назвіть формулу ферум(ІІІ) оксиду. (Fe2O3)

– Іржавіння заліза – це явище фізичне чи хімічне? (Хімічне)

– Який природний процес сприяє збільшенню кисню в повітрі? (Фотосинтез)

– До якого типу належать реакції одержання кисню в лабораторії? (Розкладу)

– Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню? (32)

– Як називаються реакції за участі кисню? (Горіння, окиснення)

– В якій групі періодичної системи знаходиться Оксиген? (У VI групі, головній підгрупі)

– Яку валентність може виявляти Ферум у сполуках із киснем? (ІІ, ІІІ)

– Назвіть порядковий номер Феруму. (26)

– Заряд ядра атома Оксигену. (+8)

– До якого типу належать реакції горіння? (Сполучення)

– Кількість атомів у молекулі простої речовини залізо. (Один)

– До елементів якого типу належить залізо? (До металів)

– Назвіть формулу ферум(ІІ) оксиду. (FeO)

– Проста речовина кисень важча чи легша за повітря? (Важча)

– Назвіть формулу води. (H2O)

Асистент роздає по одному аурумчику за кожну правильну відповідь і виставляє оцінку в протоколі гри.

Лот 2 “Сім бід – один одвіт”

Кожна команда одержує аркуш формату А3 з назвами простих речовин “Кисень” і “Залізо”. За три хвилини гравці команди записують на аркуші сім властивостей (фізичних або хімічних) цієї речовини, вивішують на дошці, захищають свої відповіді. Кожна правильна властивість – 1 Au.

Сумарна кількість правильних відповідей зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Заповнюється протокол.

Лот 3 “У гостях у Барона Мюнхаузена”

Кожна команда одержує завдання.

Барон Мюнхаузен одержав листа від свого юного друга, в якому знайшов багато помилок. Допоможіть баронові виправити ці помилки.

Лист 1

Кисень – це хімічно активна речовина, що складається з двох атомів Гідрогену. Він широко розповсюджений у земній корі, де зустрічається у вільному стані. У вигляді простої речовини кисень входить до складу морської води.

Лист 2

Залізо – газоподібна речовина, що добре проводить електричний струм, взаємодіє з неметалами, добре розчиняється у воді, у земній корі зустрічається в сполуках з киснем і сіркою.

Лист 3

Оксиген – хімічний елемент, метал, з відносною атомною масою 36, у сполуках виявляє змінну валентність, з хімічними елементами металами й неметалами утворює сполуки – оксиди.

Лист 4

Ферум – хімічний елемент, що має постійну валентність ІІ, з відносною атомною масою 56, входить до складу гемоглобіну крові, найпоширеніший елемент на Землі.

Команди обговорюють листа, потім представник кожної команди зачитує його, виправляє помилки. Повна правильна відповідь – 5 аурумчиків.

За кожну помилку віднімається 1 аурумчик, право виправити помилку переходить до іншої команди. Сума зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Результат заноситься до протоколу.

Лот 4 “один за всіх”

Остання спроба виправити особистий залік надається учням під час заповнення схем і пірамід. Кожен учень одержує картку-завдання і працює індивідуально. У кожній картці – три завдання.

Завдання 1

Упишіть у вершині піраміди відсутню речовину.

Завдання 2

Запишіть суму молекулярних мас усіх речовин у піраміді.

Завдання 3

Заповніть таблицю формулами складних речовин.

Правильне виконання кожного завдання оцінюється у 2 Au. Разом за всю роботу – 6 Au.

Учитель і асистент перевіряють виконання індивідуальних завдань, у цей час розігрується лот 5.

Лот 5 “Гонка за лідером”

На дошці вивішуються незакінчені рівняння реакції. Гравці команди по черзі виходять до дошки, дописують рівняння і розставляють коефіцієнти. Кожне правильно записане рівняння приносить 2 Au у банк команди й особистий залік кожного гравця. (Кількість рівнянь відповідає кількості гравців.)

Команда 1

 Прості речовини. Кисень. Залізо

 Прості речовини. Кисень. Залізо

Команда 2

 Прості речовини. Кисень. Залізо

Команда 3

 Прості речовини. Кисень. Залізо

Команда 4

 Прості речовини. Кисень. Залізо

Записані на дошці рівняння перевіряють капітани команд-суперниць. Кожне виправлене рівняння може принести 1 Au у банк команди. Команда допомагає (за необхідності) своєму капітану.

Учитель повідомляє результати четвертого лоту, індивідуальні рейтинги кожного учня заносяться до протоколу й банку команди.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Індивідуальний рейтинг кожного учня переводимо в оцінки за схемою:

I-4 Au – 3 бали.

5-7 Au – 4 бали.

8-10 Au – 5 балів.

11-12 Au – 6 балів.

13-14 Au – 7 балів.

15-16 Au – 8 балів.

17-18 Au – 9 балів.

19 Au – 10 балів.

Понад 19 Au – 11-12 балів.

Тепер підіб’ємо особисті підсумки. Повідомляємо переможця (максимальний банк) і присвоюємо звання “Кращий знавець теми”, “Знавець теми”, “Кандидат у знавці теми”. Далі повідомляємо командний результат. Гравцям команди-переможця додаємо 1 бал до рейтингу. Виставляємо оцінки за урок.

IV. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання з теми “Прості речовини метали й неметали”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Прості речовини. Кисень. Залізо - Плани-конспекти уроків по хімії


Прості речовини. Кисень. Залізо