Обчислення в електронних таблицях

4. Табличний процесор

4.7. Обчислення в електронних таблицях

Електронні таблиці призначені, насамперед, для розв’язування банківських, бухгалтерських і комерційних задач з виконанням математичних, логічних, статистичних, фінансових обчислень.

Формати чисел

Числа можуть зображуватись в різних форматах.

Щоб встановити потрібний числовий формат, необхідно виконати такі дії:

– виділити комірку або діапазон комірок;

– вибрати команду Формат ⇒ Комірки…, відкриється вікно Формат комірок, у якому клацнути

на вкладці Число;

 Обчислення в електронних таблицях

– у списку Числові формати вибрати потрібний формат (наприклад, Числовий);

– у полі Кількість десяткових розрядів встановити число знаків після десяткової коми (на малюнку 2);

– клацнути на кнопці ОК.

Вікно Формат комірок з вибраною вкладкою Число дає можливість встановити такі формати чисел:

Формат числа

Вигляд числа

Пояснення

Загальний

41

415327

Для відображення тексту і чисел довільного типу

Числовий

-41,53

41,00 415 327

Виведення

чисел з вибраною кількістю десяткових знаків

Грошовий

41,53грн. 41,00грн.

4157грн. 0,327грн.

До числа додається грн. або знак іншої грошової одиниці

Фінансовий

41,53грн. 41,00грн.

4157,00грн. 0,327грн.

Вирівнювання за роздільником цілої і дробової частин

Дата

20.3.2006

20 мар 2006

Для відображення дати

Час

13:36 13:36:48

13:36РМ

Для відображення часу

Відсотковий

-4153%

4100%

Число множиться на 100 і виводиться з символом %

Дробовий

3/7 31/49

312/673

Звичайні дроби (чисельник і знаменник – до 3 цифр)

Експоненційний

5,78Е+07

Стандартний вигляд числа (5,78 ∙ 107)

Текстовий

185

415327

Число відображається і обробляється як текст

Додатковий

Для роботи зі списками та базами даних

На панелі Форматування є кнопки, за допомогою яких встановлюються такі формати:

– Грошовий – приєднує до числа “грн.” (гривня).

– Процентний – число збільшується в 100 разів і до нього приєднується знак %.

– Формат з роздільником – вставляється роздільник “пропуск” між кожними трьома цифрами (наприклад: 23 340 567).

 Обчислення в електронних таблицях

– Збільшити розрядність – збільшує на одиницю розрядність.

– Зменшити розрядність – зменшує розрядність числа.

– Вибір формату не впливає на дані, що зберігаються в комірці, а лише на їх відображення.

Поняття формули

Для автоматичного виконання обчислень у комірки таблиці вводять формули.

У формулах можуть використовуватися числа, адреси комірок та діапазонів, дужки, різноманітні функції, а також знаки арифметичних операцій:

+ – додавання;

* – множення;

^ – піднесення до степеня;

– – віднімання;

/ – ділення;

% – обчислення відсотків.

Правила запису Формули

Запис формули починають знаком “=”, а далі записується сама формула.

Наприклад: =D4+F7 – до вмісту комірки D4 додати вміст комірки F7. Результат запишеться у комірку, яка містить цю формулу.

Щоб ввести у формулу адресу комірки, не обов’язково набирати її вручну з клавіатури.

– Для внесення в формулу адреси комірки достатньо клацнути відповідну комірку.

Формулу з попереднього прикладу можна ввести так: набрати з клавіатури “=”; клацнути на комірці D4; набрати з клавіатури “+”; клацнути на комірці F7.

– Формула записується у комірці в один рядок.

Наприклад: =(D4+F7)/(E3-0,15*E4).

Приклад проведення обчислень

У магазині вирішили підбити підсумок виїзної торгівлі перед початком нового навчального року. Результати підрахунків звели у наведену на малюнку таблицю.

А

В

С

D

1

Назва

Кількість

Ціна за шт.

Сума

2

Зошит

234

8,50 грн.

?

3

Ручка

136

7,35 грн.

?

4

Щоденник

120

18,00 грн.

7

5

Портфель

86

156,00 грн.

?

6

Кросівки

64

285,00 грн.

?

Треба підрахувати суми, вторговані за кожен з товарів (комірки від D2 до D6) і загальну суму (комірка D7).

Значення в комірках від D2 до D6 одержують як добуток значень відповідних комірок стовпчиків B і C. Наприклад: вміст комірки D2 обчислюється за формулою =B2*C2.

Формули в комірках D3 (=B3*C3), D4 (=B4*C4)… відрізняються від попередньої і одна від одної тільки номером рядка.

Копіювання формул

Для копіювання формули з активної комірки в кілька суміжних комірок з відповідною заміною назви стовпчика і(або) номера рядка виконують такі дії:

– встановити вказівник миші на маркер заповнення активної комірки, щоб він набув вигляду “тонкий плюс”;

– перемістити лівою кнопкою вказівник “тонкий плюс” до останньої комірки стовпчика або рядка;

– відпустити кнопку миші – в комірках з’ являться результати обчислень за формулою, скопійованою з першої комірки.

– При копіюванні формули в іншу комірку в адресах комірок автоматично змінюються номер рядка (або) назва стовпчика.

Обчислення суми

Щоб обчислити суму чисел, використовують функцію SUMQ або СУММ()

У попередньому прикладі формулу для комірки D7 можна записати, вказавши в дужках діапазон комірок:

=SUM(D2:D6) або =CУMM(D2:D6)

Для обчислення суми зручно користуватись кнопкою зі значком ∑(автосума) на панелі інструментів. При цьому діапазон комірок комп’ютер визначає автоматично, а уточнити його можна, виділяючи комірки мишею.

Питання для самоконтролю:

1. Як встановити потрібний формат числа?

2. Як при виведенні встановити число десяткових знаків після коми?

3. Які арифметичні дії можливі у формулах?

4. Як записати формулу у комірку електронної таблиці?

5. Поясніть правила запису формул.

6. Як внести у формулу адресу комірки, не набираючи її з клавіатури?

7. Які вимоги ставляться до написання формули?

8. Як використовують маркер заповнення?

9. Як скопіювати формулу із однієї комірки в іншу?

10. Що відбувається з формулою при її копіюванні в іншу комірку?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Обчислення в електронних таблицях - Інформатика


Обчислення в електронних таблицях