Обгрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка

Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Обгрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка

Кожен фактор виробництва, на думку Кларка, характеризується специфічною продуктивністю, що полягає у створенні відповідних доходів. Американський вчений увів поняття “гранична продуктивність факторів виробництва”, яку він поставив у залежність від їх обсягу.

За так званим законом спадної продуктивності праці, за умови, коли обсяг усіх факторів залишається незмінним,

а зростає лише чисельність робітників, кожен новий додатковий працівник буде виробляти все менший граничний продукт праці. Цей закон, як вважав Кларк, діє і за умов статики, і за умов динаміки, однак у першому випадку його дія відчутніша, адже немає технічного прогресу, що у разі зростанні кількості працюючих зменшує фондоозброєність праці й знижує її продуктивність.

Підприємець, купуючи працю за ринковою ціною, сподівається на зростання випуску продукції, але водночас стежить за зміною продуктивності праці, очікуючи момент, коли черговий додатковий працівник стає граничним; він випускає граничний

продукт, що за вартістю дорівнює ринковій ціні праці. Подальше зростання зайнятості вже неефективне, невигідне підприємцеві, тому граничний працівник стає останнім у списку зайнятих на підприємстві. Продуктивність граничного працівника Кларк назвав граничною продуктивністю праці на відміну від середньої продуктивності праці всіх робітників підприємства.

За такою ж схемою уявлялись дія закону спадної продуктивності капіталу, а також граничний продукт капіталу та його гранична продуктивність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Обгрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка - Економічні учення


Обгрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка