Оптимальна партія товарів (виробів)

Оптимальна партія товарів (виробів) – обсяг виготовлених товарів і послуг на підприємстві (в фірмі, компанії), за якого забезпечуються мінімальні витрати на одиницю продукції. Знаходження оптимального обсягу випуску товарів залежить передусім від витрат на зберігання продукції (залежно від обсягу запасів такі витрати зростають, хоча на одиницю продукції залишаються незмінними), а також витрат на переоснащення устаткування та пов’язані з ним простої (такі витрати не залежать від обсягів випущених товарів, але із збільшенням обсягів партії товарів зменшуються на одиницю виробу). О. п. т.(в.) визначають за формулою, де розмір оптимальної партії товарів; Р – річна потреба в них; S – витрати на переоснащення устаткування; q – витрати на зберігання однієї деталі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оптимальна партія товарів (виробів) - Економічний словник


Оптимальна партія товарів (виробів)