Організаційна форма підприємств з іноземними інвестиціями

Організаційна форма підприємств з іноземними інвестиціями – підприємства акціонерного або неакціонерного типу, розмежування яких здійснюється залежно від частки прямих інвестицій іноземного інвестора в акціонерному капіталі або відповідного еквівалента у підприємств неакціонерного типу. До таких підприємств належать підприємства, в яких іноземному інвестору належить понад 10% звичайних акцій і відповідна частка голосів або їхній еквівалент у підприємствах неакціонерного типу. Така межа встановлена міжнародними організаціями з

метою забезпечення порівнянності обліку динаміки прямих іноземних інвестицій. Основними О. ф. п. з і. і. є: 1) підприємства дочірньої компанії, в якій іноземний інвестор володіє понад 50% капіталу; 2) асоційована компанія, в якій іноземний інвестор володіє менше ніж 50% капіталу; 3) філії, які повністю належать іноземному інвестору. За сучасних умов для забезпечення повного контролю над підприємством достатньо володіти 10 – 5% акціонерного капіталу, які формують контрольний пакет акцій (див. Контрольний пакет
акцій). Водночас в окремих країнах до підприємств з прямими іноземними інвестиціями відносять ті, в яких іноземному інвестору належать менше 10% звичайних акцій, але він здійснює контроль над ним; якщо частка іноземного інвестора перевищує 10% таких акцій, але він не може контролювати процес управління, таке підприємство не належить до підприємств з іноземними інвестиціями.
Організаційна форма підприємств з іноземними інвестиціями