Консолідація цінних паперів

Консолідація цінних паперів – зменшення загальної кількості акцій та облігацій щодо наявної з одночасним пропорційним збільшенням їх номіналу, внаслідок чого розмір статутного капіталу не змінюється.
Консолідація цінних паперів