Організаційна криза

Організаційна криза – різке порушення функціонування та розвитку організації, внаслідок якого не досягається поставлена перед нею основна мета та похідні від неї цілі. Основними формами O. k. є: 1) домінування структури над функцією, внаслідок чого порушується механізм визначення функцією або комплексом функцій структури організації. Це призводить до появи в організації нових підрозділів, а отже, до зростання чисельності управлінського апарату. Крім того, організація за таких умов не може адекватно реагувати на внутрішні зміни та зміни

навколишнього середовища; 2) криза управлінських рішень, а отже, нових підрозділів, що передбачає появу нових рішень лише на певний період, після чого спостерігається поступове повернення до попереднього стану. При цьому пригнічується механізм саморегулювання організації, внаслідок чого її керівництво змушене займатися вирішенням багатьох поточних завдань; 3) використання застарілих організаційних структур управління (наприклад, лінійної) замість досконалих, упровадження яких диктується потребами реалізації поставлених перед організацією цілей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Організаційна криза - Економічний словник


Організаційна криза