Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України

Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України – спеціальні території, що виділяються для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об’єктів природних заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглі до них ділянки. Крім того, такі зони можуть встановлюватися на територіях, прилеглих до окремих ділянок національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також навколо заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів,

дендрологічних парків та парків – пам’яток садово-паркового мистецтва. Рішення про встановлення О. з. приймаються обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів. Розміри О. з. визначаються відповідно до їх цільового призначення на основі спеціальних обстежень ландшафтів та господарської діяльності на прилеглих територіях. Основні вимоги до режиму цих зон закріплені у Законі України “Про природно-заповідний фонд України”. Крім того, режим кожної з О. з. закріплюється спеціальним положенням. Воно затверджується державним органом, який приймає рішення про виділення
їх. Загальними вимогами цього режиму є те, що в О. з. забороняється будівництво промислових та інших об’єктів, розвиток господарської діяльності, яка може призвести до негативного впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду. Оцінка такого впливу здійснюється на підставі екологічної експертизи. О. з. територій та об’єктів природно-заповідного фонду повинні враховуватися під час розробки проектно-планувальної та проектної документації. Див. також Природно-заповідний фонд України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України - Довідник з правознавства


Охоронні зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України