Пасив споживача

Пасив споживача – ступінь задоволення споживача, за якого задоволення від придбання виявилося меншим, ніж очікувалося з урахуванням ціни, або не настало. Визначається опитуванням і анкетуванням.
Пасив споживача