ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ф. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕНЬ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ф

Мета: ознайомити з місцем розташування великої букви Ф у сітці зошита; вчити писати велику букву Ф; закріплювати навички письма малої букви ф; розвивати мовлення, пізнавальні можливості, навички письма, вміння аналізувати, порівнювати, зіставляти; виховувати дружбу, колективізм.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Повторення правил сидіння за партою під час письма.

1. Робота за малюнком зошита (с. 45)

– Що роблять хлопчики на спортивному полі?

– У що одягнені футболісти?

– Яким видом спорту вони займаються?

Назвіть предмет, яким фотографують.

– Складіть невеличку розповідь за малюнком.

2. Графічний аналіз великої рукописної букви Ф

– У яких словах пишеться велика буква Ф?

– Назвіть чоловічі імена на [ф], [ф’]. (Федір, Філарет, Федот, Флор, Фока, Фадей, Фенікс, Феофан, Фома, Филимон)

– Назвіть жіночі імена на [ф], [ф’]. (Фаїна, Федора, Флора, Феоктиста, Феодосія, Фросина, Феона)

– Доберіть назви міст на [ф], [ф’]. (Феодосія, Фастів, Флоренція)

Зіставлення великої букви Ф з іншими рукописними буквами і рядковою ф.

– Зіставте форми великої і малої букв Фф, знайдіть спільне

й відмінне у їх написанні. (Відрізняється від рядкової розміром і розташуванням на рядку: рядкова пишеться між верхньою лінією робочого рядка і нижньою міжрядковою; велика – між верхньою міжрядковою і нижньою лінією робочого рядка. За формою велика буква схожа на малу (правий і лівий овали), відрізняється прямою подовженою похилою із заокругленням унизу вліво.)

3. Письмо великої букви Ф

– Для написання великої букви Ф між міжрядковою та верхньою рядковою лініями пишемо овал, який закінчується на міжрядковій лінії. Звідси ведемо пряму, похилу подовжену лінію, яка на нижній рядковій лінії заокруглюється. Потім пишемо останній елемент, подібно до останнього елемента рядкової букви ф.

Учитель кілька разів пише на дошці в рядку велику букву Ф, коментуючи.

Діти “наводять” велику букву Ф у повітрі, ще раз уважно розглядають її елементи в зошиті і пишуть у двох рядках.

Слід звернути особливу увагу учнів на те, що бокові лінії овалу наближаються до прямої лінії.

Фізкультхвилинка

4. Написання складів і слів

– Прочитайте склади.

– Доберіть слова з цими складами.

– Як велика буква поєднується з іншими буквами? (Прямою лінією.)

Учні вправляються в поєднанні великої букви Ф з іншими буквами. (Учитель одночасно пише на дошці.)

– У слові Федір не розтягуйте поєднувальний елемент від букви Ф до е.

Під час написання слова футбол слід запропонувати кілька разів повторити слово футбол, виділити звук [т]. Звернути увагу на початок написання букви о у цьому слові.

5. Письмо речень

Учні читають речення хором. Наводять його, читаючи по складах. Потім списують, спочатку запам’ятавши перших два слова, потім – наступних два, і перевіряють написане.

У наступному реченні – довге слово фотографує. Його потрібно кілька разів прочитати і навести, потім писати.

6. Розфарбовування малюнка (с. 45)

– Які кольори слід дібрати до форми футболістів?

II. ПІДСУМОК УРОКУ

– Яку букву навчилися писати на уроці?

– Які звуки вона позначає?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ф. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕНЬ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ф - Плани-конспекти уроків по українській мові


ПИСЬМО ВЕЛИКОЇ БУКВИ Ф. ПИСЬМО БУКВОСПОЛУЧЕНЬ, СЛІВ І РЕЧЕНЬ З ВЕЛИКОЮ БУКВОЮ Ф