Площі прямокутника і квадрата

Площі прямокутника і квадрата

1

Згадай означення прямокутника. Знайди на малюнку прямокутники. Що ти про них знаєш? Якими способами можна порівняти подані прямокутники за площею?

Яку одиницю вимірювання площі ти знаєш? Що собою являє 1 см2? Як ця одиниця вимірювання площі пов’язана з відповідною одиницею вимірювання довжини?

2

Припусти, що площа зафарбованого квадрата становить 1 см2, і знайди площу кожної фігури.

3

Розглянь, як учні визначали площу прямокутника.

Прокоментуй їх дії.

Учителька накреслила прямокутник

зі сторонами 6 см і 3 см і запропонувала визначити його площу. Андрійко розбив поданий прямокутник на квадратні сантиметри і полічив їх кількість – 18. Отже, площа чотирикутника – 18 см2.

Іринка зазначила, що полічити квадратні сантиметри у прямокутнику можна легше. Дівчинка помітила, що в одному рядку укладається стільки моделей квадратних сантиметрів, скільки сантиметрів містить довжина цього прямокутника; а рядків з моделями квадратних сантиметрів стільки, скільки сантиметрів містить ширина прямокутника. Тому дівчинка знайшла площу прямокутника, міркуючи так: у кожному рядку міститься

6 квадратних сантиметрів; таких рядків 3; по 6 узяти 3 рази – буде 18. Отже, площа прямокутника – 18 см2.

Данилко додав: щоб визначити площу прямокутника, немає сенсу весь цей прямокутник розбивати на квадратні сантиметри. Достатньо лише показати, скільки квадратних сантиметрів в одному рядку і скільки таких рядків.

По 6 узяти 3 рази – буде 18 : 6 ∙ 3 = 18.

Тетянка зазначила: навіть немає сенсу показувати рядок квадратних сантиметрів і кількість таких рядків. Достатньо визначити, скільки сантиметрів вміщується в довжині та ширині прямокутника. Саме на це вказують довжина і ширина прямокутника відповідно.

По 6 узяти 3 рази – буде 18 : 6 ∙ 3 = 18.

Хто з учнів міркував правильно? Чиє міркування здається тобі найбільш раціональним? Чому?

Щоб знайти площу прямокутника, достатньо довжину прямокутника помножити на його ширину:

4

Визнач за таблицею площі прямокутників.

Довжина а (см)

7

6

5

4

Ширина b (см)

1

2

3

4

Площа S (см2)

?

?

?

?

Який прямокутник має найбільшу площу?

5

Знайди площу квадрата зі стороною 6 см.

Катруся міркувала так: якщо квадрат – це прямокутник, то для обчислення площі квадрата можна застосувати формулу площі прямокутника. Але у квадрата всі сторони рівні: а = b. Тому маємо:

6

Знайди площі квадратів за поданими довжинами сторін.

A (cм)

5

2

7

9

Площа S (cм2)

?

?

?

?

7

Ширина прямокутника дорівнює 7 см, а довжина є в 3 рази більшою. Чому дорівнює периметр прямокутника? Чому дорівнює площа прямокутника?

8

Накресли прямокутник ABCD зі сторонами 3 см і 2 см. Знайди його периметр і площу.

9

1) За перший день ярмарку фермер продав 280 кг яблук. Наступні два дні фермер продавав 240 кг яблук щодня. Четвертого дня він продав удвічі менше яблук, ніж першого дня. Скільки кілограмів яблук продав фермер за чотири дні ярмарку?

2) Для ремонту будинку привезли 200 кг фарби в банках однакової місткості. 27 банок були з білою фарбою, а 13 банок – із жовтою. Скільки кілограмів фарби кожного кольору привезли для ремонту?

10

Знайди значення виразів.

110292 : 14 : 101 + 4089 – 3064

5 871 : 103 + (247 – 82) : 5


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Площі прямокутника і квадрата - Математика


Площі прямокутника і квадрата