Поняття громадянства України

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 13. Основні права, свободи та обов’язки громадян України

1. Поняття громадянства України.

Пригадайте з курсу правознавства 9 класу, що таке громадянство.

Поняття “українське громадянство” існувало ще до проголошення незалежності України. Проте ного значимість була незначною кожний громадянин СРСР. який проживав на території УРСР. уважався громадянином радянської України, втрата мешканцем УРСР радянського громадянства зумовлювала втрату іі громадянства УРСР. Отже, українське

громадянство мало підпорядкований, обме­жений характер.

Зі створенням незалежної держави інститут громадянства іі правовий статус громадян в Україні визначають Конституція України та Закон України “Про громадянство України*.

Згідно з Конституцією України, в Україні існує єдине громадян­ство. Це виключає можливість існування громадянства будь-яких адміністративно-територіальних одиниць України. З іншого боку, іноді виникають ситуації, коли людина має право на отримання громадянства ще якоїсь країни – подвійне громадянство. Україн­ське законодавство виключає можливість належності

громадянина України ще й до громадянства іншої держави. Згідно із Законом України “Про громадянство України”, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то в правових від­носинах з Україною він визнається лише громадянином України, добровільний вступ громадянина України до громадянства іншої держави є підставою для втрати українського громадянства.

Конституція України проголосила право на громадянство невід’ємним правом громадянина, громадянин України не може бути позбавлений громадянства й права змінити громадянство.

Держава гарантує своїм громадянам захист і підтримку навіть у кризових, нестандартних ситуаціях. Громадянин України за жодних обставин не може бути виданий для суду і покарання іншій держа­ві: якщо його затримано в Україні, то навіть за злочин, скоєний в ін­шій країні, він відповідатиме за законами України й відбуватиме покарання на батьківщині. Якщо з громадянином України щось сталося на чужині, він може звернутися до представників нашої держави в посольство чи консульство і йому має бути надано допо­могу.

Україна намагається захищати своїх громадян за кордоном, надавати їм допомогу.

Це цікаво

У 2000 р. в Таїланді було заарештовано за контрабанду цікаво наркотиків громадянку України Вікторію. У серпні 2001 р. її засудили до смертної кари. Українська держава доклала чи­мало зусиль для врятування своєї громадянки – до короля Таїланду з проханням про помилування зверталися Прези­дент України, керівники Верховної Ради, було залучено органи Ради Європи та Організації з безпеки та співробіт­ництва в Європі. Унаслідок цих дій у січні 2003 р. смертну кару було замінено на тюремне ув’язнення.

25 вересня 2008 р. сомалійськими піратами було захоп­лено судно “Фаїна”, на борту якого знаходився 21 член екі­пажу, 17 з них – громадяни України. Для визволення громадян України було вжито різних заходів – від переговорів дипломатів та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до спеціальних операцій військової розвідки та Служби безпеки України. Унаслідок цього всі моряки були звільнені.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Поняття громадянства України - Правознавство


Поняття громадянства України