Поняття та види власності

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

3. Поняття та види власності.

Одним із найважливіших інститу­тів цивільного права є інститут права власності.

Висловіть свою думку щодо змісту поняття “власність”. Наведіть при­клади речей, які є вашою особистою власністю або власністю вашої сім”ї.

Ознайомтеся з витягом із Цивіль­ного кодексу України й визначте сут­ність права власності.

 Поняття та види власності

Приватна власність

Із Цивільного кодексу України

Стаття 316. Правом

власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю во­лею, незалежно від волі інших осіб (…).

Стаття 317. Власникові належать права володіння, корис­тування та розпорядження своїм майном (…).

Стаття 319. Власник володіє, користується, розпоряджа­ється своїм майном на власний розсуд.

Власність поділяють залежно від того, кому вона належить, – від суб’єкта права власності.

 Поняття та види власності

Приватна власність належить окре­мим фізичним або юридичним особам. При цьому закон передбачає, що можуть бути встановлені обмеження щодо пере­бування

в приватній масності окремих видів майна.

Наведіть приклади речей та майна, які, на вашу думку, не можуть перебувати в приватній власності або ж щодо яких доцільно встановити певні обмеження.

Державною власністю є ті види май­на, які належать державі Україна загалом. Цс, наприклад, будинки, де знаходяться Верховна Рада України. Кабінет Мініст­рів України тощо, майно Збройних сил України. Право власності на це майно від імені держави здійснюють відповідні ор­гани державної влади. Те майно, що пере­буває у власності окремих територіальних громад, належить до комунальної власності, управління яким здійснюють територіальні громади й утворені ними органи місцевого самоврядування. Це, наприклад, місцевий краєзнавчий музей, абсолютна більшість шкіл і дитячих садків.

 Поняття та види власності

Ратуша – комунальна власність м. Львова

 Поняття та види власності

Київський метрополітен – комунальна власність


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Поняття та види власності - Правознавство


Поняття та види власності