Що вивчає географія материків і океанів

Шановні семикласники!

Перед вами підручник з географії. У 7 класі ви поглиблюватимете свої знання з цього предмета. У підручнику вміщено пізнавальну й цікаву інформацію про природу материків і океанів, про різні народи й країни планети, про закономірності розвитку географічної оболонки, у середовищі якої ми живемо та яку маємо оберігати.

Земля – це спільний дім для всіх людей планети, місце їхнього проживання й діяльності. На нашій планеті мешкають мільярди живих організмів, є гори, рівнини, океани, моря, річки, озера, болота, багато

корисних копалин і різноманітних мінералів.

Щоб оволодіти необхідними для кожної людини знаннями, дуже важливо навчитися працювати з підручником: уміти аналізувати зміст, визначати головне в тексті, виконувати завдання, користуватися картами, схемами та малюнками. Деякі методи й прийоми роботи з підручником вам відомі з попередніх класів. Використовуйте ці вміння й удосконалюйте їх.

Нові терміни, поняття, географічна номенклатура, подані в підручнику, мають вас зацікавити. Рубрики допомагатимуть вам зосередитися на потрібному. Запитання та завдання, висновки й поради сприятимуть кращому засвоєнню

навчального матеріалу.

Географія тісно пов’язана з життям людей, тому додаткові знання та нову інформацію про природні явища й суспільні події, що відбуваються на Землі, можна отримати, коли регулярно дивитися телепередачі, слухати радіо, користуватися Інтернетом, читати географічну літературу, газети й журнали.

Вагомим доповненням до підручника є атлас, комплект контурних карт і посібник з географії “Практичні роботи. Тестові завдання. 7 клас”.

Успіхів!

Автори

 Що вивчає географія материків і океанів

ВСТУП

& 1. Що вивчає географія материків і океанів

Пригадайте:

1. Що вивчає наука географія?

2. Чому географію називають однією з найдавніших і завжди молодою наукою про Землю?

Материки й океани як об’єкти вивчення регіональної географії. На фізичній карті світу ми бачимо різної форми, різних розмірів і конфігурацій великі площі суходолу. Це – материки, що омиваються водами Світового океану.

– Назвіть і покажіть на фізичній карті світу материки й океани.

У курсі “Материки та океани” ви будете вивчати природу нашої планети в цілому, її материки й океани, країни та народи, їхні звичаї, традиції, господарство, побут і дозвілля. Вам стане зрозумілим, коли і як заселялися материки й острови, які народи й етноси там мешкають. На сторінках підручника ви знайдете відповіді на багато запитань.

Ви дізнаєтеся, як відкривали й освоювали різні куточки планети, який рельєф материків і дна океану, де й чому клімат вологий чи сухий, чому утворилися пустелі та великі масиви лісів, що таке природні комплекси, які закономірності їх розміщення, як використовуються природні ресурси, якими видами господарської діяльності займаються люди. Інформація про Світовий океан дасть змогу краще зрозуміти його роль у формуванні особливостей природи материків і в розвитку господарства населення Землі.

Одночасно ви будете вчитися працювати з різними географічними картами, таблицями, схемами, діаграмами й іншими джерелами знань.

Природа та людина тісно взаємопов’язані. Під впливом господарської діяльності населення відбуваються зміни в різних куточках планети, і не тільки на материках, а й на дні морів і океанів. Ці зміни часто погіршують стан природи, зменшують її багатства, є несприятливими для життя людини, її здоров’я та відпочинку. Тому так важливо знати та розуміти всі процеси, що відбуваються на Землі.

Географічні знання необхідні й для того, щоб передбачити та спрогнозувати наслідки діяльності людини, її впливу на природу.

Співвідношення та розподіл на Землі материків і океанів. Поверхня всієї земної кулі становить 510,2 млн км2. Ви вже знаєте, що на земній кулі виокремлюють материки й океани.

Материки (континенти) – це великі ділянки суходолу, які омиваються водою. На планеті Земля є шість материків, або континентів: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Австралія (табл. 1). Острови, які розташовані біля материків і колись були їх частиною, називають материковими.

Таблиця 1

Материки та їх площі

Материк

Площа суходолу, млн км2

Довжина берегової лінії (без островів), тис. км

Євразія

53,4

100,0

Африка

30,3

30,5

Північна Америка

24,2

60,0

Південна Америка

18,3

26,0

Антарктида

14,0

30,0

Австралія

7,6

19,7

Площа материків разом з островами становить 149,1 млн км2, що дорівнює 29 % усієї поверхні планети.

Більша частина поверхні Землі зайнята океанами, які з’єднуються між собою й утворюють Світовий океан. Його площа становить 361,1 млн км2, або 71 % усієї поверхні Землі. Світовий океан поділяють на Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. В океанах є багато вулканічних і коралових островів.

На нашій планеті виокремлюють шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія та Антарктида. Материк Євразія складається з двох частин світу – Європи й Азії, а два материки – Північна й Південна Америка уважаються однією частиною світу – Америкою. До відповідних частин світу належать і всі прилеглі острови.

Материки й океани є найбільшими природними комплексами в межах географічної оболонки Землі. Природа кожного з них відрізняється від інших. А природні процеси та явища, що відбуваються на їх поверхні, упливають на всю природу цього природного комплексу. Географічна оболонка нашої планети розвивається цілісно й ритмічно, за своїми законами.

У географічному положенні материків і океанів, їх взаємному співвідношенні й обрисах берегової лінії встановлено певні закономірності.

Материки й океани за своїм положенням є антиподами: Північний Льодовитий океан розташований навпроти Антарктиди, Африка з Європою – навпроти Тихого океану, північні материки – навпроти океанічної Південної півкулі, Індійський океан – навпроти Північної Америки, Австралія – навпроти Північної Атлантики. Лише Південна Америка своїм антиподом має суходіл Південно-Східної Азії.

Більшу частину Північної півкулі займає суходіл, для Південної півкулі характерна океанічність (мал. 1). Антиподність материків і океанів забезпечує рівновагу планети в умовах її обертання.

СПІВВІДНОШЕННЯ ПЛОЩІ СУХОДОЛУ ТА СВІТОВОГО ОКЕАНУ

 Що вивчає географія материків і океанів

Мал. 1. Співвідношення й розподіл площ суходолу та Світового океану

Запитання та завдання

1. Назвіть, користуючись картою, які материки й океани перетинає екватор, які – початковий меридіан, а які – меридіан 60° зх. д.

2. На якому материку розташована держава Україна?

3. Покажіть на фізичній карті світу материки, які розміщені тільки в Північній півкулі, у Південній і в обох півкулях.

Працюємо з картою та атласом

Знайдіть на фізичній карті світу материки, океани, великі острови та півострови. Нанесіть їх на контурну карту.

Сторінка дослідника

Дослідіть, уякій послідовності були відкриті материки, використовуючи різноманітні джерела інформації.

Цікавий факт

Одним із перших, хто залишив відомості про погодні умови узбережжя Антарктиди, був учасник кругосвітньої експедиції Беллінсгаузена-Лазарєва (1819-1821) професор Казанського університету І. Симонов. Він описав низькі температури повітря, високу вологість, часті бурі, що за своєю інтенсивністю перевищували все до того бачене й пережите учасниками експедиції. Перші відомості про літні погодні умови внутрішніх районів Антарктиди зафіксували Р. Амундсен і Р. Скотт (1911-1912). Вони також указували на нечувані морози (-50 °С), часті хуртовини й сильні вітри.

 Що вивчає географія материків і океанів

Іван Симонов

 Що вивчає географія материків і океанів

Антарктида влітку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що вивчає географія материків і океанів - Географія


Що вивчає географія материків і океанів