ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

1.2. ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА

1. Усі закони фізики в усіх інерційних системах відліку однакові (принцип відносності Ейнштейна).

2. Швидкість світла у вакуумі (с) не залежить від швидкості руху джерела, тобто с однакова в усіх інерційних системах відліку (с – інваріант).

Відповідно до постулатів СТВ між координатами х та х’ і часом t та t’ у двох інерційних системах відліку існують співвідношення, які називаються перетвореннями Лоренца:

 ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА
ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА