Революція

Політологічний словник

Революція (фр. revolution, від лат. revolutio – переворот)- докорінна зміна політичного життя суспільства на основі реалізації можливостей революційної ситуації; докорінне перетворення структури влади в суспільстві, радикальна зміна політичної системи, які надають можливості для значних соціально-економічних змін. Марксизм розуміє Р. як важливу об’єктивну закономірність, форму розвитку суспільства, яка настає через передусім економічні причини. Передумови для P.: ситуація, що склалась в усіх сферах суспільного життя,

загострення соціальних конфліктів, політична та соціально-економічна криза, рівень свідомості населення, наявність політичних лідерів, політичних партій, лозунги яких спрямовані на орієнтацію та активізацію політичних сил. Основні характеристики Р.: є вираженням соціальних антагонізмів у суспільстві, реалізується в інтенсивній політичній боротьбі, використовує насильницькі засоби для досягнення мети. Р. розглядається як ефективний і радикальний засіб соціальних перетворень і супроводжується жорсткою боротьбою та опором тих соціальних груп, проти яких вона спрямована. Основне питання Р. –
питання про владу, яким політичним силам вона належатиме. Практично завжди на завершальному етапі Р. суспільство, яке виникає в ході революційних змін, сильно відрізняється від проекту, а іноді становить його протилежність.

Политология для юристов: Курс лекций. – М., 2002; Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопр. философии. – 1990. – № 12; Гаджиев К. С. Политология: Учеб. для вузов. – М., 2003.

Г. Щедрова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Революція - Довідник з політології


Революція