Резерви неоплачених збитків у страхуванні

Резерви неоплачених збитків у страхуванні – спеціальні фонди, які створюються страхівником для виконання фінансових зобов’язань згідно із заявленими йому, але ще не оплаченими збитками.
Резерви неоплачених збитків у страхуванні