Ринок реального товару

Ринок реального товару – ринок, на якому ведеться торгівля реальним товаром як з терміновою поставкою, так і з поставкою в майбутньому. Р. р. т. провадиться через аукціони, укладанням довготермінових і разових контрактів, тендери та інші форми.
Ринок реального товару