Strong>Множення і ділення на 10, 100, 1000

Нумерація чисел у межах мільйона

Множення і ділення на 10, 100, 1000

186. Поясни, як утворено розрядні одиниці.

1 ∙ 10 = 10 1000 ∙ 10 = 10000

10 ∙ 10 = 100 10000 ∙ 10 = 100000

100 ∙ 10 =1 000 100000 ∙ 10 =1 000000

Що змінилося у записі числа при множенні його на 10?

У скільки разів збільшується число при множенні на 10?

187. Закінчи висловлення.

При множенні числа на десять достатньо до цього числа дописати… нуль.

При множенні числа на сто достатньо до цього числа дописати… нулі.

При множенні числа на тисячу достатньо до цього числа дописати…

нулі.

Зроби висновок.

Щоб помножити число на розрядну одиницю, достатньо дописати до цього числа стільки нулів, скільки їх міститься у другому множнику.

188. Відкинь справа один нуль у записі кожного числа. Як зміняться числа?

1000, 3 000, 5 0000, 40 0000, 90 000, 3 0000.

189. Відкинь три нулі у записі кожного числа. Прочитай утворені числа. Як змінилися числа?

30000, 45 0000, 1 27000, 7 000, 99 000.

190. Закінчи висловлення.

При діленні числа на 10 достатньо… .

При діленні числа на 100 достатньо… .

При діленні числа на 1 000 достатньо… .

Зроби висновок.

Щоб поділити число, яке закінчується нулями, на розрядну

одиницю, достатньо відкинути від цього числа стільки нулів, скільки їх міститься у дільнику.

191.

300000 : 100 40000 : 1 000 ∙ 10 3000 ∙ 10

50000 : 10 100000 : 100 : 10 600000 : 100

192. Маса пачки какао 50 г. Знайди масу 10 таких пачок; 100 таких пачок.

193. Перший учень записує числа в 10 разів менші від даних, а другий – у 10 разів більші.

50, 80, 720, 1030, 10100.

Зробіть взаємоперевірку.

194. Для птахів у зоопарк привезли 3 відра зерна, по 12 кг у кожному. Зерно витрачали протягом 4 днів, щодня порівну. Після цього ще залишилося 12 кг. Скільки кілограмів зерна витрачали щодня?

195. За зразком виконай ділення з остачею.

345 : 10 5 678 : 100 4 500 : 1000 652 : 10

Міркуй так. Треба поділити 652 на 10.

У числі 652 міститься 65 десятків і 2 одиниці, отже, при діленні числа 652 на 10 отримаємо 65 і 2 в остачі.

652 : 10 = 65 (ост. 2)

 Strong>Множення і ділення на 10, 100, 1000

196. Знайди периметр п’ятикутника.

 Strong>Множення і ділення на 10, 100, 1000

197.

45000 : 100 + 50 (3 599 + 101): 100

123000 : 100 + 77 ∙ 10 100 ∙ (126789 – 126000)

198. У магазині було продано 8 ящиків груш, ящиків слив – у 2 рази більше, ніж груш, а ящиків яблук – у 3 рази більше, ніж слив. Скільки ящиків яблук було продано?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Strong>Множення і ділення на 10, 100, 1000 - Математика


Strong>Множення і ділення на 10, 100, 1000