Тема 28. Амоніак

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 28. Амоніак

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Виберіть властивості, характерні для амоніаку:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Кислотні.

 Тема 28. Амоніак

2. Укажіть, якого кольору набуває лакмус у присутності амоніаку:

A. Червоного;

Б. Жовтого;

B. Синього;

Г. Зеленого.

 Тема 28. Амоніак

3. Укажіть ступінь

окиснення атома Нітрогену в амоніаку:

A. +5;

Б. -3;

B. +1;

Г. 0.

 Тема 28. Амоніак

4. Укажіть тривіальну назву водного розчину амоніаку:

A. Гримуча суміш;

Б. Поташ;

B. Нашатир;

Г. Нашатирний спирт.

 Тема 28. Амоніак

5. Укажіть формулу сполуки, що утворюється при взаємодії амоніаку з хлороводнем:

A. N2;

Б. NH4Сl;

B. НNO3;

Г. N2Н4.

 Тема 28. Амоніак

6. Укажіть агрегатний стан, в якому за звичайних умов існує амоніак:

A. Твердий;

Б. Рідкий;

B. Газуватий;

Г. Плазма.

 Тема 28. Амоніак

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним

твердженням або відповідям

7. Позначте фізичні властивості амоніаку:

1. Твердий;

2. Добре розчиняється у воді;

3. Проводить електричний струм;

4. Має різкий неприємний запах;

5. Безбарвний;

6. Крихкий.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

 Тема 28. Амоніак

8. Позначте речовини, з якими реагує амоніак:

1. N2;

2. Аg2O;

3. НСl;

4. O2;

5. РН3;

6. ВаSO4.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 3, 4;

B. З, 4, 6;

Г. 2, 5, 6.

 Тема 28. Амоніак

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між речовиною та продуктом її реакції з амоніаком: Назва речовини

1. Кисень;

2. Хлороводень;

3. Сульфатна кислота;

4. Кисень з каталізатором.

Хімічна формула

A. Нітроген(ІІ) оксид;

Б. Амоній сульфат;

B. Амоній фосфат;

Г. Амоній хлорид;

Д. Азот.

 Тема 28. Амоніак

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

Реагенти

 Тема 28. Амоніак

Продукти

 Тема 28. Амоніак

 Тема 28. Амоніак

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність застосування реагентів та умов перетворення для здійснення перетворень

 Тема 28. Амоніак

А. Кисень;

Б. Натрій гідроксид;

В. Водень, каталізатор, тиск, температура;

Г. Хлороводень.

 Тема 28. Амоніак

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей.

12. Обчисліть об’єм амоніаку (в літрах), який можна добути з азоту масою 500 г, якщо вихід каталітичної реакції утворення амоніаку з азоту та водню складає 70 % від теоретичного.

Відповідь:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Тема 28. Амоніак - Довідник з хімії


Тема 28. Амоніак