Тіньова економіка

Політологічний словник

Тіньова економіка – приховані економічні відносини, які не є публічними, оскільки пов’язані з порушенням правил і законів, а отже, з уникненням контролю з боку офіційних державних органів. Вона сприяє корупції, що, з одного боку, є складовою тіньової економіки, а з іншого – системою захисту. Одна із загальних характеристик тіньової економіки – несплата податків, що спричинює обмеження наповнення державного бюджету. Паралельно відбувається вимивання ресурсів у малого і середнього бізнесу, концентрація

їх у тіньовому секторі – стагнація економіки при наявних великих тіньових ресурсах (тіньових капіталів). Тіньова економіка передбачає систему, що існує в межах загального економічного процесу. Вона обмежує потенціал розвитку, оскільки накопичені ресурси (тіньові капітали) є нелегальними і тому використовуються в нелегальних схемах. Наявність значного сектору тіньової економіки обмежує демократичний уклад шляхом підтримки політичних сил, які використовуючи значні матеріальні ресурси, впливають на політику, маючи на меті захист нелегальних ресурсів і нелегальних фінансових схем, що суперечить
і заперечує законність, прозорість і конкурентність в економічних відносинах. Тіньова економіка через свою не публічність є маловивченою.

Пряма боротьба з тіньовою економікою призводить до відпливу тіньових капіталів. Одним з варіантів обмеження тіньової економіки є амністія і легалізація тіньових капіталів з метою їх залучення в сектор народного господарства, а також розмежування сфери бізнесу і влади. Вважається, що тіньова економіка характерна для так званих перехідних суспільств, в яких відбувається фактична кардинальна зміна формації, в тому числі економічної, зокрема перехід від державно-монопольної економіки до плюральної.

Довідник підприємця / Уклад.: М. Ф. Черенок, Т. Ф. Зайченко. – К., 1992.

Р. Балабан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тіньова економіка - Довідник з політології


Тіньова економіка