Війна цін

Війна цін – тривале зниження фірмами цін на свою продукцію, яке повторюється і завдяки якому вони розраховують збільшити обсяги продажу і власних доходів. В. ц, є ефективним засобом конкурентної боротьби, способом витіснення, усунення конкурентів.
Війна цін - Економічний словник


Війна цін