Витрати факторні

Витрати факторні – витрати, пов’язані з витратами певних факторів виробництва та обігу в грошовій формі щодо кожного фактора.
Витрати факторні