Єдність команди

Єдність команди – 1) провідний принцип структурної організації підприємства, компанії, який передбачає підпорядкування одного працівника лише одній керівній особі; 2) принцип соціальної побудови підприємства, який передбачає заінтересованість усіх працівників у результатах господарювання, тобто залежність спільного результату від злагодженої роботи всього колективу.
Єдність команди