Заперечні займенники – Займенник

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Займенник

Заперечні займенники

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса Ні – до відносно-питальних: Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки.

Заперечні займенники відмінюються як і питально-відносні, від яких вони утворені. У займенниках Ніякий, нікотрий змінюється місце наголосу: Яки’й – нія’кий; котри’й – ніко’трий.

Заперечні займенники з Ні пишуться разом. Але коли між НІ та займенником вживається прийменник, то пишемо окремо – як три слова: Ні з ким, ні перед чим, ні за яких (умов).

У непрямих відмінках займенники Ніхто, ніщо можуть мати різний наголос – на твірному займеннику або на префіксі. Ці форми мають різне значення: Нічо’го не сказав (промовчав) – ні’чого було сказати (не можна було заперечити); ніко’му не казати (зберігати таємницю) – ні’кому казати (намає кому казати).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Заперечні займенники – Займенник - Довідник з української мови


Заперечні займенники – Займенник