Артіль

Артіль – добровільне об’єднання осіб для досягнення спільною працею певних господарських цілей. Була поширена в дореволюційній Росії та Україні, в СРСР у 20-30-х pp. Відомі промислові, сільськогосподарські, риболовецькі та інші види А. Вони мали права юридичної особи. Управління А. здійснювалося на демократичних засадах виборними органами.
Артіль