Ціна виробництва монопольна

Ціна виробництва монопольна – перетворена форма ціни виробництва, що формується на нижчому (монополістичному) ступені вищої стадії розвитку капіталізму і дорівнює витратам виробництва на великих підприємствах, середньому і монопольно високому прибутку. Математичне вираження Ц. в. м. є таким: Мив = с + V + р + р1 де Мцв – монопольна ціна виробництва, с – постійний капітал, V – змінний капітал, р – середній прибуток, р1, – монопольно високий прибуток. Ц. в. м. – передусім ціни, що формуються у сфері безпосереднього виробництва. На підприємствах

і в філіалах гігантських компаній, де зосереджуються найсучасніша техніка, основна частка інтелектуальної власності (патентів, ліцензій, ноу-хау та ін.), найкваліфікованіша робоча сила, впроваджуються найпрогресивніші форми й методи організації виробництва і праці, формуються найнижчі витрати виробництва (а отже, собівартість). Оскільки на таких підприємствах виробляється основна маса продукції, однією з основ цін на цей вид товарів є витрати виробництва на таких підприємствах. Гігантські корпорації через контроль за розмірами пропозиції (передусім за зміною ступеня завантаженості виробничих
потужностей), укладання угод (переважно негласних) у сфері цін, формування попиту і впливу на динаміку цін із допомогою маркетингу та інших методів впливають на ціноутворення, формування ринкових пропорцій, домагаються панування на ринку. З огляду на це, Ц. в. м. є й цінами обігу, а також частково – цінами розподілу, оскільки через систему контрактних відносин і субпідрядів ці компанії домагаються перерозподілу частини додаткової вартості, створеної на дрібних і середніх підприємствах, і частини доходів населення при купівлі відповідних товарів. Внаслідок цього центром коливання монопольних цін і основою їх формування стає Ц. в. м.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ціна виробництва монопольна - Економічний словник


Ціна виробництва монопольна