Екологічна експертиза

Екологічна експертиза – вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства

про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Порядок проведення Е. е. регулює Закон України “Про екологічну експертизу”, прийнятий 9 лютого 1995 р. Відповідно до цього Закону в Україні здійснюються державна, громадська та інші Е. е. Висновки державної Е. е. є обов’язковими для виконання, а рішення громадської та іншої Е. е. мають рекомендаційний характер. Державна Е. е. організовується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально
створюваними комісіями Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров’я України, їх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади. Здійснення державної Е. е. є обов’язковим для видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік цих видів та об’єктів встановлює Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Міністерства охорони здоров’я України. Фінансування державної Е. е. здійснює її замовник. При цьому державні Е. е. об’єктів, що реалізуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету. Фінансування державної Е. е. ситуацій та екологічно небезпечних діючих об’єктів і комплексів, що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів, здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також відповідних позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища. Кошти на проведення державної Е. е. об’єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Фінансування громадських Е. е. здійснюється за рахунок коштів об’єднань громадян, а інших Е. е.- замовниками за свій рахунок згідно з договорами. Особи, винні в порушенні законодавства в галузі Е. е., притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Екологічна експертиза - Довідник з правознавства


Екологічна експертиза