Федералізм

Політологічний словник

Федералізм (від лат. foederatio – союз, об’єднання) – 1) теорія і практика створення цілісної союзної держави, утвореної сукупністю політично і юридично рівнозначних частин (квазідержав), пов’язаних спільними інтересами, історичними долями, договірними конституційними відносинами і спільним управлінням єдиним державним цілим з більшим ступенем взаємозалежності (федерація) чи більшою автономією частин, суб’єктів (конфедерація); 2) форма державності, в основі якої лежать такі принципи: формування геополітичного

простору держави як єдиного цілого з територій членів (суб’єктів) федерації (штатів, кантонів, земель, республік тощо); суб’єкти федерації зазвичай наділяються установчою владою, мають обмежений суверенітет, включаючи прийняття власної конституції; компетенція між федерацією і її суб’єктами розмежовується союзною конституцією; кожен суб’єкт федерації має свою правову і судову системи; одночасно існує єдине федеративне (союзне) громадянство і громадянство союзних одиниць. Об’єднання держав на принципах Ф. існували в стародавній історії і в середньовіччі. Однак за сутністю Ф. –
явище нової історії. В соціально-політичному плані принципи Ф. внутрішньо пов’язані з філософією природного права і теорією конституціоналізму (парламентаризм, представницька демократія), з формуванням громадянського суспільства і народженням інституту політичної нації як співгромадянства населення різних етнічних груп, об’єднаних певною державністю. У соціально-економічному плані принципи Ф. можуть бути реалізовані тільки на основі розвитку внутрішнього ринку країни, який інтегрує всі матеріальні ресурси суб’єктів федерації для задоволення щонайширших потреб держави і для зовнішньоекономічної діяльності федеративного центру, створення умов для розвитку національного виробництва.

Рябов С. Г. Політологія: словник понять і термінів. – К., 2001 ; Политология: Краткий словарь. – Ростов н/Д, 2001; Кудряченко А. /. Німеччина після виборів – анфас і профіль. Червоно-зелений – кольори балансу // Віче. – К., 2002. – № 12; Политологическая энциклопедия. – M., 2003.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Федералізм - Довідник з політології


Федералізм