Гідроген пероксид – Гідроген

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.1. Гідроген

9.1.4. Гідроген пероксид

Склад та будова молекули

Формула гідроген пероксиду – Н2О2.

Це ковалентна дуже полярна молекула:

 Гідроген пероксид   Гідроген

З водою змішується в будь-яких співвідношеннях. Розчин з масовою часткою Н2О2 30% називають пергідролем. Концентровані розчини гідроген пероксиду на повітрі вибухають.

Це нестійка (у розчинах) речовина,

легко розкладається на світлі на кисень та воду, розкладається також при тривалому зберіганні, особливо за наявності слідів іонів деяких металічних елементів. Виявляє кислотні властивості. Як слабка двохосновна кислота утворює солі.

Поширеність гідроген пероксиду в природі

Гідроген пероксид утворюється при окисненні багатьох речовин киснем повітря, його сліди є в атмосферних опадах. Утворюється в живих організмах (тваринних та рослинних), але концентрації його дуже малі – під впливом ферментів він розкладається (з виділенням атомарного Оксигену) і окислює органічні речовини.

Добування

гідроген пероксиду

Гідроген пероксид можна витісняти з пероксидів сильнішими кислотами, зокрема навіть карбонатною:

 Гідроген пероксид   Гідроген

Хімічні властивості гідроген пероксиду

1. Гідроген пероксид у реакціях може виявляти як окислювальні (більш характерні, а), так і слабкі відновлювальні властивості (б):

 Гідроген пероксид   Гідроген

Наприклад:

 Гідроген пероксид   Гідроген

2. При тривалому зберіганні Н2О2 повільно розкладається

 Гідроген пероксид   Гідроген

Реакція пришвидшується наявністю слідів металів Cu, Mn, Fe, Pt та їхніх катіонів, МnO2, вуглецю, електричним розрядом. Ця реакція належить до реакцій диспропорціонування (самоокиснення – самовідновлення), тому що атоми Оксигену змінюють проміжний ступінь окиснення -1 (у молекулі Н2O2) на -2 (Н2O) і 0 (O2).

3. Гідроген пероксид реагує з деякими основами:

 Гідроген пероксид   Гідроген

Застосування гідроген пероксиду

Гідроген пероксид використовують:

– для первинної обробки ран у медицині як антисептик і кровоспинний засіб (під впливом ферменту каталази Н2O2 розкладається з виділенням атомарного Оксигену) у вигляді розчину з масовою часткою Н2O2 3%;

– для дезінфекції в харчовій промисловості;

– як м’який відбілювач для паперу, пір’я, пуху, волосся, рогу;

– для виробництва відбілювачів, які вводять у синтетичні мийні засоби; як піноутворювач у виробництві деяких пластмас;

– для реставрації картин, написаних свинцевими фарбами;

– в органічному синтезі (добування метанолу та інших речовин);

– як окислювач у ракетному паливі.
Гідроген пероксид – Гідроген - Довідник з хімії


Гідроген пероксид – Гідроген