Йонний зв’язок

Хімія
Загальна хімія

Хімічний зв’язок

Йонний зв’язок

Йонний зв’язок – це зв’язок, зумовлений електростатичним тяжінням між різнойменно зарядженими йонами. Під час утворення йонного зв’язку один з атомів віддає електрон, перетворюючись на позитивно заряджений іон – катіоН, а інший приймає електрон, перетворюючись на негативно заряджений іон – аніоН. Різниця між електронегативностями атомів, які утворюють йонний зв’язок, більша за 1,7.
Під час утворення йонного зв’язку повної передачі електронів

від атома до атома не відбувається: загальна електронна пара сильно зміщена в бік атомів елемента з більшою електронегативністю. Йонний зв’язок можна розглядати як крайній випадок ковалентного полярного зв’язку. Чим більша різниця електронегативностей елементів, тим більший ступінь йонності зв’язку.
Різниця електронегативностей і ступінь йонності зв’язку

Різниця електронегативностейСтупінь йонності зв’язку, %
00
0,56
1,022
1,544
2,063
2,579
3,089

Ступінь

окиснення

Для речовин з йонним зв’язком замість поняття “валентність” використовується поняття “ступінь окиснення”. Ступінь окиснення – умовний заряд атома, обчислений з припущення, що всі зв’язки в речовині – йонні.
Ступінь окисненнЯ
– одноатомного йона дорівнює його заряду. Наприклад, у натрій хлориді ступінь окиснення Натрію дорівнює +1, Хлору –1;
– Флуору завжди дорівнює –1;
– Оксигену в сполуках дорівнює –2 (окрім сполук з Флуором, де він дорівнює +2 або +1, наприклад  Йонний звязок, і пероксидів, де він дорівнює –1, наприклад  Йонний звязок;
– Гідрогену в сполуках дорівнює +1 (окрім гідридів металів, де він дорівнює –1, наприклад  Йонний звязок;
– у простих речовинах дорівнює 0. Наприклад,  Йонний звязок,  Йонний звязок,  Йонний звязок.
Алгебраїчна сума ступенів окиснення усполуці завжди дорівнює нулю. Наприклад,  Йонний звязок:  Йонний звязок.
Ступінь окиснення, як і валентність, може бути змінний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Йонний зв’язок - Довідник з хімії


Йонний зв’язок