Масштаби, види масштабів

І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ ІІ

Земля на плані та карті

Тема 1. Способи зображення Землі

Урок 11. Масштаби, види масштабів

Практична робота № 3. Розв’язання задач з переведення числового масштабу в іменований

Мета: поглибити і розширити знання про масштаб, сформувати знання про види масштабу, показати необхідність використання масштабу для складання планів, карт, навчити дітей користуватися масштабом, переводити одні види масштабів у інші, перевірити уміння учнів працювати з різними видами масштабів.

Тип

уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, план місцевості, атласи, підручник, структурно-логічні схеми, креслярське приладдя.

ХіД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

1. Тест (учні записують цифру, якій відповідає вірна відповідь).

І-й варіант

ІІ-й варіант

1

Так

2

2

Ні

1

3

Аерофотознімок

9

4

Горизонт

8

5

Карта

7

6

Компас

5

7

Глобус

6

8

План

4

9

Полярна

зірка

3

1) Як називається видима частина земної поверхні?

2) За якою зіркою визначають напрям на північ у Північній півкулі?

3) Як називають прилад для визначення сторін горизонту?

4) Як називається зображення невеликої місцевості зверху, яке використовується для уточнення планів та карт?

5) Чи можна визначити інші сторони горизонту, якщо ви знайшли Полярну зірку?

6) Чи можна в лісі у похмуру погоду без компаса визначити сторони горизонту?

7) Як називається зменшена модель Землі?

8) Як називається креслення невеликої ділянки земної поверхні?

9) Чи можна накреслити карту або план без масштабу?

10) Як називається креслення великої ділянки Землі в масштабі за допомогою умовних знаків?

11) Найкращим помічником у подорожі околицями свого населеного пункту буде.

(Відповіді: І-й варіант: 4, 9, 6, 3, 1, 1, 7, 8, 2, 5, 8; ІІ-й варіант: 8, 3, 5, 9, 2, 2, 6, 4, 1, 7, 4.)

2. Топографічний диктант

Замініть слова топографічними знаками.

– Просіка іде через сосновий ліс із заходу на схід. На півночі від неї стоїть будинок лісника.

– З південної сторони озера знаходиться болото, з півночі і заходу – рідколісся.

– Річка тече з півночі на південний захід. Через неї проведена па – ромна переправа. Беріг річки вкритий луками.

– Річка тече із заходу на схід. Уздовж правого берега іде обрив. На протилежному березі – піщана обмілина.

– Річка тече з північного заходу на південний схід. Через неї проходить дерев’яний міст. Дорога проходить через міст, уздовж неї росте чагарник.

– Селище розміщене по обидва боки дороги, яка проходить з північного сходу на південний захід. На південно-східній окраїні селища – колодязь.

– У хвойному лісі є джерело з річкою. Воно розміщене на сході від стежки.

– З півночі на південь іде залізниця, уздовж якої проходить лінія електропередач.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Кожну місцевість можна зобразити на плані місцевості, але в натуральну величину цього зробити не можна. Чому?

Площа нашої планети понад 510 млн км2 і в натуральну величину такою б була і карта. Щоб зменшити площу креслення, дійсну площу зменшують до певних розмірів, тобто використовують зменшення – масштаб.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота зі словником. Масштаб – відношення довжини відрізка на плані або карті до його дійсної довжини на земній поверхні.

Масштаб показує, скільки сантиметрів на місцевості міститься в одному сантиметрі на плані чи карті. Наприклад, 1: 100 000 означає що в 1 см карти міститься 100 000 см місцевості, або 1 000 м, чи 1 км.

Робота з планом та картою

– Назвати масштаби карт і планів.

Чим більше зменшено відстані, тим більшу за площею територію можна зобразити.

– Який масштаб більший?

А) 1 : 100 000 чи 1 : 1 000 000; б) 1 : 50 000 чи 1 : 10 000;

– Який масштаб менший?

А) 1 : 83 000 чи 1 : 1 000; б) 1 : 4 000 чи 1 : 40 000.

Чим менша територія і чим більш детальне зображення, тим більший масштаб.

Види масштабів

Числовий

Іменований

Лінійний

Дріб, чисельник 1, знаменник – число зменшення 1 : 100000

Виражає словами й цифрами, яка відстань на місцевості відповідає 1 см на плані чи карті; в 1 см 1 км

Пряма лінія, поділена на відрізки завдовжки 1 см, підписані відповідно до відстані на місцевості

Переведення масштабів з одного виду в інший

Щоб перевести числовий масштаб в іменований, необхідно знаменник перевести із сантиметрів у метри (якщо в знаменнику число має п’ять нулів і більше, слід перевести його в кілометри).

1 : 100 000 означає, що в 1 см 1 км; 1 : 20 000 означає, що в 1 см 200 м.

– Перевести числовий масштаб в іменований:

А) 1 : 70 000 (в 1 см 700 м);

Б) 1 : 25 000 000 (в 1 см 250 км).

Щоб перевести іменований масштаб у числовий, потрібно метри (кілометри) перевести в сантиметри і записати у вигляді дробу.

– Перевести іменований масштаб в числовий:

А) в 1 см 20 м (1 : 2 000);

Б) в 1 см 40 км (1 : 4 000 000).

– Який масштаб менший:

А) в 1 см 83 см, чи в 1 см 830 км;

Б) в 1 см 10 км, чи в 1 см 2 км.

– Який масштаб більший:

А) в 1 см 200 м, чи в 1 см 700 м;

Б) в 1 см 40 км, чи в 1 см 10 м.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Виконання практичної роботи № 3

1. Розв’язання задач з переведення одного виду масштабу в інший.

I-й варіант

1. Який масштаб більший:

А) 1 : 10 000 чи 1 : 100 000;

Б) в 1 см 500 м чи в 1 см 5 км.

2. Який масштаб менший:

А) 1 : 100 000 чи 1 : 2 000;

Б) в 1 см 2 км чи в 1 см 45 м.

3. Перевести числові масштаби в іменовані:

А) 1 : 1 500; б) 1 : 15 000; в) 1 : 250 000; г) 1 : 10 000 000.

4. Перевести іменовані масштаби в числові:

А) в 1 см 100 м; б) в 1 см 50 км; в) в 1 см 5,5 км; г) в 1 см 250 м.

5. Зобразіть прямою лінією відстань 50 м за масштабом в 1 см:

А) 5 м; б) 10 м.

6. Зобразіть прямою лінією відстань 500 м за масштабом:

А) 1 : 10 000; б) 1 : 50 000.

7. Накреслити план підручника, довжина якого – 21 см, ширина – 14 см. Масштаб – в 1 см 7 см.

II-й варіант

1. Який масштаб більший:

А) 1 : 25 000 чи 1 : 2 500;

Б) в 1 см 7 500 м чи в 1 см 5 км.

2. Який масштаб менший:

А) 1 : 7 500 000 чи 1 : 300 000;

Б) в 1 см 5 км чи в 1 см 450 км.

3. Перевести числові масштаби в іменовані:

А) 1 : 2 500; б) 1 : 25 000; в) 1 : 830 000; г) 1 : 250 000 000.

4. Перевести іменовані масштаби в числові:

А) в 1 см 150 м; б) в 1 см 25 км; в) в 1 см 2,5 км; г) в 1 см 380 м.

5. Зобразіть прямою лінією відстань 150 м за масштабом в 1см:

А) 50 м; б) 150 м.

6. Зобразіть прямою лінією відстань 50 км за масштабом:

А) 1 : 1 000 000; б) 1 : 2 500 000.

7. Накреслити план зошита, довжина якого – 20 см, ширина – 15 см. Масштаб – в 1 см 15 см.

2. Робота з планом місцевості

1) Користуючись лінійним масштабом, визначте відстань від вітряка на горбі, до джерела, до будинку лісника, до мосту через річку до вітряка на воді.

2) Визначте напрям руху від пристані до озера; від цього озера до паромної переправи через річку, від вітряка до джерела в ярі, від залізничної станції до селища.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

– Скласти завдання на переведення масштабів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Масштаби, види масштабів - Плани-конспекти уроків по географії


Масштаби, види масштабів