Населення і природокористування

ІІ СЕМЕСТР

РОЗДІЛ V

Людина і географічна оболонка

Тема 2. Населення і природокористування

Урок 63. Населення і природокористування

Мета: дати уявлення про природні багатства нашої планети та їх класифікацію; виховувати бережливе ставлення до природних багатств Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручник, схеми, кадри з фільмів “Софіївка”, “Охорона природи”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Бесіда

Які види господарської діяльності ви знаєте?

– Як впливає промисловість на навколишнє середовище?

– Як впливає транспорт на навколишнє середовище?

– Як впливає видобування корисних копалин на літосферу?

– Назвати комплекси, створені господарською діяльністю людини.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота зі словником. Природні ресурси – компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання.

Робота зі схемою

 Населення і природокористування

class=""/>

Перегляд кадрів із фільмів.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Бесіда

– Які ресурси називаються мінеральними?

– Що таке корисні копалини?

– Назвіть види корисних копалин.

– Що отримують з рудних корисних копалин?

– Навести приклади рудних корисних копалин.

– Як використовуються паливні ресурси?

– Навести приклади нерудних корисних копалин.

– Які ресурси називаються земельними?

– Які землі називаються сільськогосподарськими угіддями?

– Назвати найрозоранішу країну Європи.

– Як використовуються земельні ресурси?

– Що таке водні ресурси?

– Назвати основних споживачів водних ресурсів.

– Де зберігається найбільше прісних вод?

– Що таке біологічні ресурси?

– Яке значення біологічних ресурсів?

– До якої групи за ступенем вичерпності відносять мінеральні, земельні, водні й біологічні ресурси.

– Які природні ресурси називають відновлюваними?

– Які природні ресурси називають невідновлюваними? Чому?

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Населення і природокористування - Плани-конспекти уроків по географії