Реформи освіти

Тема 3. ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина 1950-х – середина 1960-х років)

§ 13. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ОСВІТА І НАУКА

2. Реформи освіти.

Розпочинаючи реформи, влада не залишила поза увагою народну освіту з двох причин: через програмні ідеологічні заяви про турботу справами освіти та реальні потреби виробництва. У грудні 1958 р. був прийнятий закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР”, а у квітні 1959 р. відповідний закон був прийнятий і в Україні,

згідно з яким передбачалася структурна перебудова загальноосвітньої школи. Замість 7-річної була запроваджена 8-річна обов’язкова освіта, яка давала учням загальноосвітні та технічні знання. 10-річні середні школи були реорганізовані на 11-річні.

У школах розпочалося створення матеріальної бази для освоєння учнями однієї з масових професій. Закон передбачав залучення молоді з 15-16 років до суспільно-корисної праці. Стратегічним напрямом роботи школи визначалася політехнізація, зміцнення зв’язку навчання з виробництвом. З цією метою запроваджувалося виробниче навчання. У школах створювалися

учнівські виробничі бригади різного профілю. ІЦоб забезпечити їх кваліфікованими керівниками, у педагогічних вузах велася підготовка вчителів виробничого навчання. Після закінчення школи закон обов’язково пов’язував навчання з “виробничою працею в народному господарстві”.

Оскільки запровадження загальної 8-річної освіти наштовхувалося на серйозні кадрові проблеми, була суттєво розширена мережа заочної освіти та збільшено можливості підготовки педагогічних працівників в інститутах і університетах на близьких за фахом факультетах. Наприкінці 1950-х років у школах України працювало багато талановитих учителів. Саме тоді розпочав свою роботу директор Павлиської середньої школи на Кіровоградщині, заслужений учитель УРСР, член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР Василь Сухомлинський. Школа, якою він керував, досягла високих показників у навчально-виховній роботі.

У ході шкільної реформи запроваджувалися нові типи навчальних закладів. З’явилися школи-інтернати, які створювалися не

 Реформи освіти

Василь Сухомлинський з учнями Павлиської середньої школи. 1962р.

Лише для сиріт, а й для дітей із малозабезпечених і неповних сімей. Прийом учнів до такої школи відбувався за бажанням батьків за символічну плату, для сиріт – безкоштовно. Учні в школах-інтернатах перебували на повному державному утриманні (харчування, одяг, підручники). Навчання тісно поєднувалося з трудовим вихованням дітей і позашкільною роботою. Наприкінці 1950-х років в Україні діяло понад 90 шкіл-інтернатів, де навчалося майже 25 тис. учнів. Тоді ж в Україні почали працювати школи продовженого дня. І ті, і ті школи були зручними для сільської місцевості, оскільки вони були переважно початковими.

З 1959 р. почали створюватися перші спеціалізовані школи, у яких учні поглиблено вивчали фізику, математику, хімію, біологію, іноземні мови. Цей тип шкіл призначався для цілеспрямованої підготовки учнів до вступу на відповідні факультети вищих навчальних закладів. Наприкінці 1950-х років почали працювати перші зразково-показові школи – орієнтири вдосконалення для звичайних шкіл. У ці роки активно велося будівництво шкільних приміщень – кількість денних середніх шкіл республіки до 1960 р. зросла майже вдвічі.

Швидке зростання технічного рівня виробництва зумовлювало дедалі вищі вимоги до фахового рівня працівників усіх галузей народного господарства. З метою поповнення кваліфікованої робочої сили була суттєво розширена мережа професійно-технічних училищ, які водночас із професією давали молодим робітникам і середню освіту. У першій половині 1960-х років загальна кількість профтехучилищ порівняно з 1950-и роками зросла майже в 1,5 раза, а сільських – більше як удвічі. Усього в училищах і школах професійно-технічного навчання УРСР наприкінці 1950-х років навчалося понад 210 тис. учнів.

Держава зосередила значну увагу на розширенні підготовки різноманітних фахівців для роботи за традиційними та новими спеціальностями в системі вищої та середньої спеціальної освіти. На початку 1960-х років республіка мала вже 135 вищих навчальних закладів, де навчалися 417 тис. студентів. Водночас в Україні діяли 595 середніх спеціальних навчальних закладів, де навчалося майже 400 тис. учнів. Наприкінці 1950-х років багато вищих навчальних закладів перейшли із союзного в республіканське підпорядкування. Для забезпечення швидкого приросту фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою держава розширювала вечірню та заочну форми підготовки. Якщо в 1950-1958 pp. кількість студентів стаціонару збільшилась у 2 рази, то на заочних і вечірніх відділеннях – у 3-7 разів.

Історичний факт

На 10 тис. мешканців України в 1963 р. припадало 129 студентів. Це було більше, аніж у деяких економічно розвинутих країнах світу, менше, аніж у Росії, де на 10 тис. осіб припадав 161 студент. До того ж українців, частка яких у загальній кількості населення республіки становила 75 %, серед студентів вищих навчальних закладів України було лише 60 %. Значною мірою це спричинило до зросійщення вищої школи. Оскільки викладання в сільських школах велося українською мовою, то для багатьох випускників сільських шкіл двері вищої школи були зачиненими.

Реформа потребувала суттєвого збільшення фінансування освіти. Протягом 1950-х років асигнування на освіту становили 10 % від національного доходу – найвищий показник у тогочасному світі.

Незважаючи на витрачання значних коштів, у всіх ланках освіти було чимало недоліків. Багато навчальних закладів мусили вдовольнятися незадовільною матеріальною базою, недостатньо кваліфікованим складом викладачів. У школі бракувало навчальних посібників, приладів і обладнання для лабораторій, навчально-виробничих майстерень. Усе це, звичайно, перешкоджало повноцінній реалізації реформ у галузі освіти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Реформи освіти - Історія


Реформи освіти