Вступ Червоної армії на територію Західної України

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945)

§ 1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

3.Вступ Червоної армії на територію Західної України.

Через два тижні після нападу ницистської Німеччини на Польщу Радянський Союз увів свої війська на території Західної України та Західної Білорусії. 17 вересня 1939 р. Червона армія під командуванням генерала С. Тимошенка перейшла р. Збруч і вступила на територію Західної України.

Розпочаті воєнні дії повністю узгоджувалися з домовленостями таємного

протоколу до пакту Ріббентропа-Молотова. Офіційно ж уведення радянських військ пояснювалося потребою захистити життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії. Протягом кількох днів німецьке командування вивело свої військові з’єднання з радянської зони окупації за р. Сян.

Новоприєднані землі становили більшість тих західноукраїнських теренів, що протягом 1919 1939 рр. входили до складу Польщі. Решта українських територій Холмщина, Посяння, Лемківщина й Підляшшя (так зване Закерзоння) – увійшли до зони німецької окупації.

Щоб узаконити приєднання західноукраїнських земель

до Української РСР, у жовтні 1939 р. були проведені вибори до Народних зборів Західної України. Для західних українців, які мали демократичні традиції, вони мали щонайменше дивний вигляд. Адже всі, без винятку, кандидати повинні були належати до блоку партійних (тобто комуністів) і непартійних. Вибори проводилися під пильним наглядом радянських офіцерів і партійних функціонерів, голосувати дозволялося й солдатам Червоної армії, хоча вони не були мешканцями цих областей. Нарешті, будь-які спроби висувати альтернативні кандидатури придушувалися силою.

Обрані за принципами радянської демократії, депутати 27 жовтня 1939 р. провели Народні збори й проголосили встановлення радянської влади на території Західної України. 29 жовтня Народні збори звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням долучити західноукраїнські землі до складу УРСР. 1 листопада це прохання було задоволене, а 15 листопада 1939 р. Верховна Рада УРСР прийняла Західну Україну до свого складу.

Так само до складу Білоруської РСР були приєднані території Західної Білорусії, а разом із ними й частина населеного українцями білоруського Полісся з м. Брестом (Берестейщина, Кобринщина, Пінщина).

 Вступ Червоної армії на територію Західної України

Після приєднання Північної Буковини до УРСР. м. Чернівці. Червень 1940 р.

Улітку 1940 р. Сталін продовжив установлення контролю в Східній Європі. 28 червня 1940 р. Радянський Союз, погрожуючи Румунії війною, змусив її поступитися землями Північної Буковини та Південної Бессарабії. За рішенням Верховної Ради СРСР від 2 серпня 1940 р. Північна Буковина та Південна Бессарабія, заселені переважно українцями, увійшли до складу УРСР.

Територію Молдавської АРСР, утворену в складі У РСР з частково заселених молдаванами районів Придністров’я, було відокремлено від УРСР і передано до складу проголошеної на землях Бессарабії Молдавської РСР.

Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР стало подією великого історичного значення. Уперше за багато століть українські землі в більшості об’єдналися в складі єдиної держави. Проте механічне з’єднання земель “по – сталінськи” призвело лише до знищення тих національно-демократичних надбань, які в ході історичного розвитку здобули західноукраїнські землі. Це викликало формування опору проти радянської влади.

 Вступ Червоної армії на територію Західної України

Західна Україна на початку Другої світової війни (1 вересня 1939 р. 22 червня 1941 р.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Вступ Червоної армії на територію Західної України - Історія


Вступ Червоної армії на територію Західної України