РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАПРЯМ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАПРЯМ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ – умовна назва марксистсько-ленінської політичної економії, що сформувалася у середовищі лівого крила соціал-демократії на основі абсолютизації і догматизації марксистського положення про революційний перехід від капіталізму до соціалізму. Її основи на межі XIX-XX ст. заклав В. І. Ленін, який висунув низку теорій – імперіалізму, соціалістичної революції, побудови соціалізму. Одним із напрямів марксистської теорії стала політична економія соціалізму.
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАПРЯМ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ