Рівняння кола

Геометрія

Декартові координати на площині

Рівняння кола

 Рівняння кола – рівняння кола з центром у точці  Рівняння кола і радіусом R.
Зверніть увагу:
рівняння  Рівняння кола,
де  Рівняння кола, задає коло й може бути зведеним до стандартного виду.
Рівняння кола