Соціальне і культурне успадкування. Єдність походження людських рас

ВСТУП

УРОК 4. Соціальне і культурне успадкування. Єдність походження людських рас

Освітня мета: дати поняття про раси як відмінності у морфофізіологічних особливостях виду Homo sapiens; показати розквіт культури і науки у народів різних рас та хибність теорії про вищі та нижчі раси.

Основні поняття і терміни: соціальне надбання, культурне надбання, раси: австрало-негроїдна (екваторіальна), європеїдна (євразійська), монголоїдна (азіатсько-американська), расова теорія, соціальний дарвінізм.

Обладнання: таблиці, фотографії, малюнки.

Структура

уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Біологічний диктант).

1. Основні фактори еволюції органічного світу…

2. Біологічними факторами антропогенезу є…

3. Антропогенез – це…

4. Головною біологічною рушійною силою антропогенезу є…

5. Соціальні фактори антропогенезу…

6. Основна соціальна рушійна сила антропогенезу…

7. Перший етап становлення людини називається…

8. На третьому етапі еволюції людини з’явилася…

9. Розвитку руки як органа і продукту праці сприяло…

10. Перші люди жили на території…

II.

Актуалізація опорних знань учнів. Порушення проблемних питань.

1. Чому в процесі еволюції людини природний добір поступово втрачав значення фактора еволюції?

2. У чому полягає якісна своєрідність еволюції людини порівняно з еволюцією тварин?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Суспільно-трудові відносини як основа організованого суспільства (Розповідь вчителя).

2. Соціальна перебудова і матеріальна культура найдавніших, давніх і сучасних людей. (Розповідь з елементами бесіди, складання таб­лички).

Назва предка

Місце знахідок

Знайдено рештки

Сліди матеріальної культури

Історичний вік

3. Людські раси і відмінності між ними. (Лекція або бесіда й учнівські повідомлення).

Відмінності між расами полягають у морфологічних особливостях:

А) кольорі шкіри;

Б) формі і кольорі волосся;

В) формі носа;

Г) форми губів тощо.

4. Належність усіх людських рас до одного виду. (Бесіда й учнівські повідомлення):

А) в клітинах людини будь-якої раси містяться по 46 хромо­сом;

Б) від шлюбу людей білої раси із людьми жовтої або чорної раси народжуються нормальні діти, які здатні до розмноження;

В) кров людини однієї раси можна переливати людині будь-якої іншої раси;

Г) у людей різних рас однаковий план будови черепа, мозку, стопи, руки тощо.

5. Расова теорія та її людиноненависницька суть; соціальний дарвінізм і його оцінка. (Лекція й учнівські повідомлення).

6. Вплив соціально-економічних факторів на рівень розвитку культури народів різних рас. (Повідомлення учнів з газет, радіо – і телевізійних передач).

IV. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Темна пігментація шкіри виникла як пристосування:

А) до холодних умов існування;

Б) захист від спеки;

В) до яскравих променів сонця;

Г) зменшення випаровування води.

2. Світла шкіра європейців:

А) захищає від холоду;

Б) пропускає ультрафіолетові промені;

В) оберігає від рахіту;

Г) підтримує сталу температуру тіла.

3. Кучеряве волосся негроїдної раси:

А) захищає від яскравих променів Сонця;

Б) у ньому є повітряні прошарки, які захищають від спеки;

В) не пропускає ультрафіолетових променів;

Г) зігріває від холоду.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Соціальне і культурне успадкування. Єдність походження людських рас - Плани-конспекти уроків по біології


Соціальне і культурне успадкування. Єдність походження людських рас