СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Урок № 60

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ

Мета: закріпити знання, уміння і навички стилістичного використання засобів словотвору; розвивати вміння встановлювати внутрішньо – та міжпредметні зв’язки; виховувати художні смаки.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Словотвір і стилістика: на рівні теми уроку.

Морфологія: частини мови.

Синтаксис: словосполучення, речення, текст. .

Культура мовлення: виразне читання; виразність мовлення.

Міжпредметні зв’язки:

художня література.

Тип уроку: закріплення та поглиблення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Ознайомлення учнів із темою, метою та завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

> Згрупуйте і запишіть слова за способами словотвору:

А) за допомогою суфіксів;

Б) префіксів;

В) основоскладання;

Г) словоскладання.

Лікар-терапевт, малоземелля, багатоплановість, інформування, зітхання, натуралізм, мовознавець-лексикограф, антропологія, братик-голубчик.

IV. Розширення і поглиблення засвоєного матеріалу

> Прочитайте

речення. Назвіть стилістичні засоби словотвору.

Випишіть речення, в яких є слова, утворені способом осново – та словоскладання… Поясніть стилістичну роль цих засобів.

1. Ані хмарки на небі – лише височінь, глибочінь (Л. Первомайський), 2. Сонечко пломенисто гралося у небі, вітерець жвавенько хитав деревами, що попадалися де-не-де по дорозі, і шумів у міських садочках (Марко Вовчок). 3. Сосни махали кошлатими лапищами (О. Дончепко). 4. Паморозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах). 5. У Сквирі, в тихій, Живе мій друг, старий казкар вечірній (М. Рильський). 6. Не пустоцвіту барви Золоті нас ваблять і чарують у житті, Ми квітку жита любимо за те, що в ній зачато зерно золоте (О. Ющенко). 7. Спом’янула Олеся: вона в свойому селі йде,- той привітає, другий про здоров’я спитає, декотрий пожартує, інший стане та свій смуток-жаль повістить (Марко Вовчок).

> Виразно прочитайте текст. Які стилістичні відтінки мають виділені слова? Завдяки чому? Знайдіть й інші стилістичні засоби у вірші. Поясніть розділові знаки.

Там сонце, як серце, дзвенить-виграє,

Кленовий листочку, дівчатко моє!

Злотава доріжка од сонця до вій…

Кленочок-листочок танцює на ній.

Там Лади-Ладусі співають пісень,

Там ночі блакитні й фіалковий день,

Там срібні ковалики квіти кують,

Там зорі-комарики в небі снують.

Ой тіні рожеві, ой сон золотий,

Ой стежка-мережка й дівчатко на ній –

Дівчатко-кленчатко, злотава струна…

Ой пісня блакитня, ой срібна луна…

(С. Тельнюк)

> До якого функціонального стилю тяжіють подані слова? За допомогою чого ви це визначили? Складіть із ними кілька речень і запишіть.

Концертмейстер, лебідка, невдаха, недовершеність, осьдечки, контрамарка, лежбище, лишечко, манаття, звірюга, мюзик-хол, місяченько, зеренце.

> Перепишіть речення. Які стилістичні відтінки мають використані в них складні слова? Підкресліть їх як члени речення.

1. І він хвилюється. Солодкозвучна мова, скорившись розміру віршованих дворядь, розполивалася… (М. Бажай). 2. Хліб-сіль, вода і світанковий світ, Шовки небес і сині очі квітня (А. Малишко). 3. А коси у неї були чорні-пречорні, а очі вона мала сині-пресині, а найбільша урода її добре-предобре серце (Народна творчість). 4. Однак такі написання можуть бути і традиційними, що відбивають правопис кирило-мефодіївського періоду (З підручника).

Творча робота в групах (3 групи)

> Напишіть по 10 слів з стилістично забарвленими суфіксами (група 1), префіксами (група 2), складними словами (група 3).

V. Систематизація й узагальнення засвоєного матеріалу

> Складіть речення, використавши слова з суфіксами, префіксами, стилістично забарвленими. Які ще стилістичні засоби словотвору ви знаєте? Наведіть приклади усно.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

> Підберіть і запишіть по 3 речення, в яких би знайшли відображення стилістичні засоби суфіксів, префіксів та складних слів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ - Плани-конспекти уроків по українській мові


СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ