Тіла обертання

1008.

 Тіла обертання

Осьовий переріз – це ΔARB1, де BB1 = 2 × СВ = 4 (см),

АС + В 1В, В 1C = СB.

 Тіла обертання S = 4 см2.

1009.

Sб. ц. = 2πrh = 2π × 2 × 10 = 40π (см2), Sб = 40π см2.

1010.

Sб. ц. = 4 × 5 = 20 (см2), Sб. ц. = 20 см2.

1011.

 Тіла обертання

ΔАСВ: ∠B = 90°, ∠A = 45°. АВ = СВ. 2r = h, Тіла обертання

1012.

 Тіла обертання

Дано циліндр. r = 5 м,

АА ВС – осьовий переріз. АВ = 26 см.

А) Тіла обертання h = 24 см;

Б) Тіла обертання SАА1BC =240

см2;

В) Sб.= 2πrh = 2π × 5 × 24 = 240π, Sб. = 240π см2;

Г) Sп..ц. = 2πr(r + h) = 2π × 5 × 29 = 290π, Sп..ц. = 290π см2.

1013.

 Тіла обертання

Циліндр.

Осьовий переріз ABCD, АС = 12 м.

CD + (ОСН).

А) H = ? CD = H, Тіла обертання Тіла обертання

Б) r = ? Тіла обертання r = 3м;

В) Тіла обертання Тіла обертання

1014.

 Тіла обертання

1015.

 Тіла обертання

ABCD – прямокутник, AD = а,

АВ = b.

Sб. = 2πrh = 2π × b × а. r = b, h = а.

Г = a, h = Ь

Sб = 2πrh = 2π × а × b.

Площі бічних поверхонь циліндрів рівні.

1016.

src="/image/2/image1125_1.jpg" class=""/>

ABCD – осьовий переріз. SABCD = S = 2r × h.

Sб. = 2πrh = S × π,

Sб. = S × π.

1017.

 Тіла обертання

Циліндр, r, h, Діагональ осьового перерізу циліндра – це AC.

АС = h2 + 4r2 (рис. № 1016).

1018.

 Тіла обертання

АВ = h, h = r tg α,

Sб. =2π × rh = 2πr × r tg α, Sб. = 2πr2 tg α.

1019.

 Тіла обертання

Циліндр.

AB = d, Тіла обертання

∠AO1B = α. OO1 = H.

 Тіла обертання Тіла обертання

Sп. = 22πr2 + 2rh,

 Тіла обертання

 Тіла обертання

1021.

 Тіла обертання

Площина AA1CD проходить через твірну CB циліндра,

Але не дотикається до циліндра.

Площини основ циліндра паралельні, тому в перерізі

A1C || A1B маємо паралельні прямі.

 Тіла обертання

1022.

 Тіла обертання Тіла обертання

ОЕ + AB,

ОЕ = 6 см,

АЕ = BE.

ВО = r = 10 см.

ΔВОЕ: ∠E = 90°, ВО =10,

ЕО = 6.

 Тіла обертання

BE = 8 см. BA =16 см.

AA1B1B – прямокутник, AA1 = h = 16 см, AB = 16 см.

SAA1B1B = AB × AA 1 =16 × 16 = 256, S = 256 см 2.

1023.

 Тіла обертання

OA = OB = r. AB = r.

S перер. = r × h.

1024.

Sп. ц. = 50 см 2, S б. п. ц. = 30 см 2.

Sп. ц. = 2πrh + 2nr2 = 2nr(r + h).

2πrh = 30, 30 + 2πr2 =, 50, 2πr2 = 20, πr2 = 10, Тіла обертання

Sб. = 2πrh = 30, Тіла обертання Тіла обертання Тіла обертання

1025.

2πrh = Q, 2 2πr = h, h2 = Q, Тіла обертання

 Тіла обертання Тіла обертання Тіла обертання

 Тіла обертання Тіла обертання

1026.

 Тіла обертання

Top.

1027.

A = 4 см, r = 6 см.

S = πr2 + 2πrh = π(36 + 2 × 6 × 4) = π(36 + 48) = 84π = 253 см 2.

15 000 м2 = 1500 м2 = 13 500 м2 = 135 000 000 см2.

N = 135 000 000 : 253 = 533 500 (банок) = 533 600 банок.

1028.

D = 0,8 м, h = 3,8 м.

R = 40 смM, h = 380 см.

Sп = πr2 + 2πrh = π × 1600 + π × 80 × 380 = π x 32 000 см2.

Тиск дорівнює 10 × 32 000π = 320 000π

1030.

Ні. ·


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Тіла обертання - ГДЗ з математики