У гостях добре, а вдома все ж краще

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ

UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS

УРОК 66 (3)

Підтема: У гостях добре, а вдома все ж краще.

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал за темою уроку.

Тренувати учнів у вживанні часових форм дієслова.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Проконтролювати вміння учнів самостійно читати текст.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Заохочувати учнів читати англійською.

Виховувати інтерес до вивчення англійської

мови.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, фішки та кубик для гри “Sledge Race”, картки для самостійної роботи (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we are going to check how you’ve prepared your home reading. I think you worked hard at home and are ready to show your reading as well as acting skills. But first let us play a game.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра “Sledge Race” (робочий зошит, третя сторінка обкладинки).

Учні створюють команди по чотири чоловіка для участі в грі. Вчитель звертає їхню увагу на інструкції, розбирає деякі з

них, наприклад: miss a turn – пропусти хід; an even number – парне число. Тривалість гри – 10 хвилин.

Підведення підсумків гри.

Т: Who are the winners in our “Sledge Race”? Did you like playing the game? Do you think it is a nice game to play at a party? Why? Or why not?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar Practice

1. Тренування учнів у вживанні вивчених часових форм дієслова.

Учні продовжують працювати в командах, кожна з яких отримує аркуш паперу для виконання впр. 1, 2 (с. 91). Учні записують слова в потрібній формі, потім обмінюються аркушами і перевіряють виконання вправи за допомогою ключа, який учитель пише на дошці.

Впр. 1 (с. 91).

Key: came; living, are, will be, are waiting, buy, sign, send, are buying, are singing, are sending; bought, decorated, are, puts, keep, will cook.

Bnp. 2 (c. 91).

Key. a piece of, cut, invite, glue, envelope, blow up, guest.

Reading

2. Контроль розуміння змісту тексту для домашнього читання “The Country Mouse and the City Mouse” (c. 162).

1) Учитель роздає учням картки із завданням для самостійної роботи і пропонує закінчити речення, використовуючи текст “The Country Mouse and the City Mouse”.

HO:

Fill in the blanks with the correct words.

Once there was a___________________ (1). She lived (2). She had a __________(3) who lived _________________(4). The City Mouse visited her cousin and stayed for _____________ (5). She said that the dinner was_____________________ (6). The two mice went to __________________(7).

For dinner the cook made a__________________ (8). When the mice began eating they heard a ________________(9). It was the __________________(10). Every day the Cat _________(11). The mice went to______________________________________ (12). There they smelled _____________________________________ (13). The cheese was in _______________(14).

The country Mouse didn’t like________________________ (15). She liked her ________________(16).

Key. 1. Mouse; 2. in the country; 3. cousin; 4. in the city; 5. dinner; 6. funny; 7. the city; 8. cake; 9. terrible noise; 10. Cat; 11. killed many mice; 12. the cellar; 13. cheese; 14. the trap; 15. her cousin’s house; 16. corn better than cake and cheese.

2) Читання тексту.

Учитель розподіляє ролі, учні виразно читають текст за ролями.

3) Інсценування уривка тексту.

Учні працюють у групах по троє, готують драматизацію уривка, починаючи зі слів “When they came to the city they were very hungry”.

4) Бесіда за змістом тексту.

Т: Why did the Country Mouse say, “I like my corn better than your cake and cheese”? Can you remember any proverbs that express the main idea of the story? I think they are the proverbs: “There is no place like home” or “East or West home is best”.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework

1. Домашнє завдання.

Підготувати переказ або інсценування казки.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: We are finishing our lesson now. Thank you for your active work. Your homework is to either retell or act out the story “The Country Mouse and the City Mouse”. Choose what you’d like to do.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


У гостях добре, а вдома все ж краще - Плани-конспекти уроків по англійській мові


У гостях добре, а вдома все ж краще