Як музика передає рух

Урок 13.
Як музика передає рух

Мета уроку: продовжити знайомити учнів із прикладами зображення в музиці руху. Підкреслити роль мелодії і супроводу у створенні музичного образу, а також специфіку музики як мистецтва, що розвивається в часі, в русі. Розвивати в школярів співацькі навички, образне мислення, творчу уяву. Виховувати культуру виконання і слухання музики, інтерес до музичного мистецтва.

Очікувані результати: учні наводять приклади зображення руху в музичних творах, визначають роль засобів виразності у створенні образу

музики і її особливості як мистецтва, що розвивається в часі, в русі. Учні емоційно сприймають музику, розмірковують про неї, виразно співають, ритмічно рухаються під музику.

Обладнання: _________________________________________

Тип уроку: комбінований, поглиблення теми.

Домінанти уроку:

– зображальність в музиці;

– зв’язок виражальності і зображальності;

– музика – мистецтво, що розвивається в часі, в русі.

1. Організаційний етап

1.1. Вхід до класу під музику.

1.2. Перевірка присутності учнів:

Кількість за списком ___,

Кількість присутніх на уроці ___,

Відсутніх ___.

1.3.

Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

2. Орієнтовний план уроку

2.1. Вхід до класу під мелодію українського народного танцю “Метелиця”.

2.2. Бесіда за темою уроку.

2.3. Розспівування. Українська народна пісня “Метелиця” (вірші В. Верховинця, 1-й куплет). Виконання з прискоренням.

2.4. Розучування пісні “Зимонька” (муз. К. Мяскова).

2.5. Продовження роботи на піснею Д. Кабалевського “Карусель”.

2.6. Слухання пісні “Попутна” (муз. М. Глінки, вірші Н. Кукольника).

2.7. Ритмічна вправа “Поїзд” (на вірші Л. Димової).

2.8. Виконання зимового хороводу “Метелиця”.

2.9. Узагальнення матеріалу.

2.10. Вихід із класу під мелодію українського народного танцю “Метелиця” (або за вибором учителя).

3. Актуалізація опорних знань

3.1. Співрозмова з учнями за темою попереднього уроку.

3.2. Розспівування.

3.3. Продовження роботи над піснею Д. Кабалевського “Карусель”.

3.4. Виконання зимового хороводу “Метелиця”.

4. Мотивація навчальної діяльності

4.1. Повідомлення теми уроку.

4.2. Мотиваційна бесіда з учнями.

Яскраві приклади зображення руху в музиці допоможуть учням зрозуміти її особливість як мистецтва, що розвивається в часі, в русі. Це збагатить їхні уявлення про мистецтво (зокрема, музичне), яке відображає життя різними художніми засобами.

5. Етап засвоєння нових знань

5.1. Бесіда за темою уроку.

5.2. Знайомство з українською народною піснею “Метелиця” (вірші В. Верховинця, 1-й куплет). Виконання з прискоренням.

5.3. Розучування пісні “Зимонька” (муз. К. Мяскова).

5.4. Слухання “Попутної” (муз. М. Глінки, вірші Н. Кукольника).

5.5. Ритмічна вправа “Поїзд” (на вірші Л. Димової).

6. Узагальнення та закріплення знань

6.1. Що нового дізналися учні про музику?

6.2. Які музичні твори прозвучали на уроці?

6.3. Який композитор написав музику “Попутної”?

6.4. Про що вона розповідає? Чим вразила учнів?

6.5. Що виражає і що зображує музика “Попутної”?

6.6. Які засоби виразності передають стрімкий рух поїзда?

6.7. Чому змінюється темп танцю “Метелиця”?

Музика – мистецтво, що розвивається в часі, в русі. У цьому полягає особливість музичного мистецтва: музика може змінюватися, відображати життєві явища в розвитку.

6.8. За бажанням – завдання в “Робочому зошиті з музичного мистецтва”.

7. Підбиття підсумків уроку

Крок за кроком учні опановують особливості музичного мистецтва, вчаться розуміти музичну мову. Завдяки музиці школярі дізнаються багато нового про мистецтво і про життя, що його відображає музика.

8. Вихід із класу

Під мелодію українського народного танцю “Метелиця” (або за вибором учителя).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Як музика передає рух - Плани-конспекти уроків по музиці


Як музика передає рух