Активи чисті

Активи чисті – сукупність активів підприємства, сформованих за рахунок власного капіталу. Вартість А. ч. обчислюють як різницю між сумою всіх активів підприємства за балансовою вартістю та величиною використовуваного на цьому підприємстві позиченого капіталу.
Активи чисті