АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Розділ 6

РОЗРАХУНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

6.4. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Велика кількість показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, створює методичні труднощі їх системного розгляду. Розходження в призначенні показників ускладнює вибір кожним учасником товарного обміну тих з них, які найбільшою мірою задовольняють його потреби в інформації про реальний стан підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства

цікавить кількість отриманого прибутку і його структура, фактори, що впливають на його величину. Податкові інспекції зацікавлені в одержанні достовірної інформації про увесь склад доходу діяльності підприємства. Аналіз кожного показника, з якого складається прибуток, має цілком конкретний характер, тому що дає змогу засновникам і акціонерам вибрати значимі напрямки активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз прибутку допомагає виробити необхідну стратегію поводження, спрямовану на мінімізацію втрат і фінансового ризику.

Аналіз фінансових результатів діяльності

підприємства містить такі обов’язкові елементи дослідження:

– зміни кожного показника за поточний аналізований період (“горизонтальний аналіз”);

– структури відповідних показників і їхніх змін (“вертикальний аналіз”);

– динаміку зміни показників фінансових результатів за кілька звітних періодів (“трендовий аналіз”).

Для аналізу й оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства складається таблиця (табл. 6.1), у якій використовуються дані звітності підприємства. Дані табл. 6.1 свідчать, що у звітному періоді підприємство досягло кращих результатів, ніж у попередньому. Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибутку від операційної діяльності підприємства за кожним фактором.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - Довідник з економіки


АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА