Походження людських рас – Походження людини

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу

2.3.7. Походження людини

2.3.7.4. Походження людських рас

Загальновизнаним є поділ людства на три основні раси – негроїдну, європеоїдну та монголоїдну (рис. 2.118).

 Походження людських рас   Походження людини

Рис. 2.118. Представники різних людських рас.

Обгрунтовану відповідь на питання, коли і де виникли ці основні раси сучасної людини, отримано за результатами вивчення мінливості

білків і груп крові. Варіанти білків і груп крові є маркерами генів, а їх частоти дають інформацію про частоти відповідних алелів. Розділення людства призвело до утворення двох гілок – африканців і неафриканців. Згідно з молекулярним годинником, така дивергенція відбулася близько 100 000 років тому. Тоді ж розпочалася міграція населення з Африки. Початок усіх маршрутів – певна область Східної Африки, розташована південніше Сахари. Вважають, що африканці (негроїди) влаштувалися в самій Африці. А первинне розселення неафри – канців здійснювалося вже в Євразії. Розходження предків монголоїдів і європеоїдів
відбулося тому, що вони опинилися по різні боки важких для подолання гірських систем (Тібетське нагір’я – Гімалаї, Гіндукуш та ін.) їх спільні пращури жили на Близькому Сході, звідки предки монголоїдів у один з міжльодовиків (50 або 70 тис. років назад) переселилися на територію теперішнього Китаю, а предки європеоїдів значно пізніше (близько 40 тис. років назад) – в Європу. Вважають, що сучасна людина тривалий час не могла проникнути в Європу, цьому перешкоджали неандертальці – корінні мешканці сучасного континенту. Перші європейці нашого підвиду – всім відомі кроманьйонці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Походження людських рас – Походження людини - Довідник з біології


Походження людських рас – Походження людини