Рівняння прямої

Геометрія

Декартові координати на площині

Рівняння прямої

Будь-яка пряма в декартових координатах x, y має рівняння виду:
 Рівняння прямої, де a, b, c – деякі числа.
Знаходження координат точки перетину прямих та випадки розміщення прямої відносно системи координат описано в розділі “Алгебра. 8 клас” (“Лінійна функція”).
Рівняння прямої, яка перетинає осі координат в точках  Рівняння прямої і  Рівняння прямої, де  Рівняння прямої,  Рівняння прямої, можна

записати у вигляді:
 Рівняння прямої.

Кутовий коефіцієнт у рівнянні прямої

Якщо рівняння прямої можна записати у вигляді Рівняння прямої, то коефіцієнт k назива­ється Кутовим коефіцієнтом прямої.
1. Дві прямі паралельні тоді й тільки тоді, коли у них збігаються кутові коефіцієнти, а точки перетину з віссю ординат різні.
2. Кутовий коефіцієнт з точністю до знака дорівнює тангенсу гострого кута, утвореного прямою з віссю абсцис (або дорівнює тангенсу кута між прямою й додатним напрямком осі Ox).
3. Прямі, що задані рівняннями  Рівняння прямої і Рівняння прямої, перпендикулярні тоді й тільки тоді, коли  Рівняння прямої.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Рівняння прямої - Довідник з геометрії


Рівняння прямої