Додавання векторів

Геометрія

Вектори

Додавання векторів

Сумою векторів Додавання векторів і Додавання векторів називається вектор Додавання векторів.
Додавання векторів має переставну та сполучну властивості:
 Додавання векторів; Додавання векторів для будь-яких Додавання векторів, Додавання векторів, Додавання векторів.
Теорема. Які б не були точки A, B, C, справджується векторна рівність:
 Додавання векторів.

Правило трикутника додавання векторів

Щоб знайти суму довільних векторів Додавання векторів і Додавання векторів, треба від кінця вектора Додавання векторів (див. рисунок) відкласти вектор Додавання векторів, що дорівнює вектору Додавання векторів. Тоді вектор, початок якого збігається з початком вектора Додавання векторів, а кінець – з кінцем вектора Додавання векторів, буде сумою векторів Додавання векторів і Додавання векторів.
/> Додавання векторів

Правило паралелограма

Для векторів із спільним початком їх сума зображується діагоналлю паралелограма, побудованого на цих векторах, яка виходить з їх спільного початку (див. рисунок).
 Додавання векторів
Якщо треба знайти суму кількох векторів, можна скористатися правилом многокутника (див. рисунок).
 Додавання векторів
Різницею векторів Додавання векторів і Додавання векторів називається такий вектор Додавання векторів, який у сумі з вектором Додавання векторів дає вектор Додавання векторів:
 Додавання векторів.
Теорема. Для векторів Додавання векторів і Додавання векторів із спільним початком Додавання векторів.
Щоб знайти різницю векторів Додавання векторів і Додавання векторів, треба від однієї точки відкласти вектори в Додавання векторів і Додавання векторів, що дорівнюють їм (див. рисунок). Тоді вектор, початок якого збігається з кінцем вектора Додавання векторів, а кінець – з кінцем Додавання векторів, буде різницею Додавання векторів і Додавання векторів.
 Додавання векторів
 Додавання векторів
Тобто, якщо вектори Додавання векторів і Додавання векторів мають спільний початок, вектор Додавання векторів іде з кінця від’ємника в кінець зменшуваного.